Les tres noves normes de trànsit que afecten la circulació amb patinet

Una de les principals novetats del paquet de reformes legals sobre trànsit presentades pel Govern és la que regula la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), que inclouen principalment als patinets elèctrics. És també una de les mesures més esperades, ja que encara no existia una regulació estatal sobre aquests vehicles i es deixava en mans dels ajuntaments i les corresponents normatives municipals.

La nova proposta de Govern tracta de posar ordre en el sector, mitjançant una definició precisa dels VMP i una normativa concreta sobre com han de circular. Les novetats s’emmarquen en un paquet de mesures molt més extenses, amb la finalitat de reduir els accidents de trànsit.

Repassem tot seguit les tres noves normes que afecten la circulació amb patinet…

Definició: els VMP no poden superar els 25 km/h

La definició de VMP és un punt clau de la reforma legal, que marca el desenvolupament de la resta de mesures. Segons la nova normativa, un VMP es defineix com un “vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h”. L’única excepció serien els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda o els destinats a competició.

Atenció, sobretot, a aquesta limitació de la velocitat màxima, un aspecte que fins ara no es contemplava en la categorització dels vehicles a les normatives municipals, que es basaven principalment en el pes del vehicle. Segons la nova normativa, no podran circular per vies públiques els VMP que puguin superar els 25 km/h.

Entrada en vigor: 2 de gener de 2021.

Normes de circulació: només per vies urbanes

El nou reglament limita la circulació dels VMP a les vies urbanes. En aquest cas es prohibeix que circulin pels següents tipus de via:

  • Vies interurbanes (inclou vies ciclistes, vies verdes o carreteres rurals)
  • Travessies (“tram de carretera que discorre per poblat”)
  • Túnels urbans

Aquesta limitació és un dels punts més polèmics de la nova normativa. Segons recull la Federació Espanyola de Vehicles de Mobilitat Personal (FEVEMP), es marca una clara diferència entre els VMP i les bicicletes, que sí que poden circular per vies interurbanes.

Segons l’anàlisi de la mateixa FEVEMP, la nova norma no detalla per quines vies urbanes sí que es pot circular (calçades, carrils bici, etc.). En aquest sentit, seguirien sent vàlides les normatives municipals.

Entrada en vigor: 2 de gener de 2021.

Documentació: certificat obligatori de circulació

Una altra novetat rellevant és que, per poder circular, els VMP hauran de disposar del corresponent certificat de circulació. Aquest document acredita que el vehicle compleix amb els requisits tècnics previstos al manual de característiques que aprovarà el Govern abans de l’entrada en vigor de les noves normes.

El certificat l’ha d’emetre la Direcció General de Trànsit (DGT) i l’hauran de gestionar els fabricants o importadors de VMP.

Entrada en vigor: dos anys després de la publicació del manual de característiques.

Podeu consultar el detall de tots els canvis a la pàgina web de la Direcció General de Trànsit i al text oficial publicat al BOE.

Comentarios
  1. Roberto woodruff

    Haurien de tenir aseguraça i matricula

  2. Ramon Forès

    I, a més, segons el BOE, es prohibeix la circulació per les voreres i per zones de vianants.

Deja un comentario

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *