El fenomen dels Vehicles de Mobilitat Personal a Barcelona

El RACC ha analitzat les claus del fenomen de l’increment de l’ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a la ciutat de Barcelona des de la visió de la seguretat viària. L’estudi inclou una sèrie de recomanacions per a la millor integració possible dels VMP a la mobilitat urbana.

Les conclusions de l’estudi assenyalen que els VMP ofereixen una opció de mobilitat sostenible positiva per les ciutats, pel seu ús eficient de l’espai, velocitat moderada, zero emissions i zero soroll. Malgrat tot, assenyala que resta pendent una millor integració, en termes de correcta convivència amb la resta de modes de transport, i per incrementar la seguretat viària a mida que creix el seu ús.

En l’anàlisi de la seguretat dels VMP, l’estudi assenyala les següents conclusions:

  • En un any, el volum d’implicats en accidents ha passat de l’1% al 3% en relació al total.
  • Les pràctiques de risc més esteses tenen lloc als carrils-30 amb la circulació per vorera (45% dels usuaris observats), no respectar el pas de vianants (38%) i saltar-se semàfors (35%), així com als carrils bici en vorera on les pràctiques més esteses són circular en contra direcció pel carrils bici (35%) i superar el límit de velocitat (99%).
  • El risc més elevat per als usuaris de VMP són les col·lisions amb vehicles a motor, perquè poden tenir conseqüències greus, l’ús d’auriculars i mòbil i l’excés de velocitat en voreres-bici.
  • El 40% dels usuaris admet no conèixer la nova normativa de circulació i l’ordenança reguladora.

L’estudi inclou també una comparativa sobre l’ús de VMP a Barcelona i Madrid, que assenyala que el compliment de les normes és superior a Madrid, on hi ha un elevat número d’usuaris de VMP compartits en comparació amb Barcelona, on la majoria són privats.

Recomenacions

  • Infraestructura: baixar les voreres-bici a la calçada; generar una xarxa protegida i connectada per a la micromobilitat; crear senyalització i semaforització; i afegir mesures de pacificació als carrils 30.
  • Educació i conscienciació: fer campanyes informatives i cursos de formació tant a conductors de VMP com d’altres vehicles a motor; i reforçar l’educació viària a les escoles, incorporant l’ús dels VMP com a mode de mobilitat urbana.
  • Seguretat viària i personal: establir un sistema de responsabilitat civil obligatòria per a tots els VMP i promoure l’ús del casc i altres bones pràctiques de seguretat (elements reflectants, etc.).
  • Desplegament del patinet compartit: crear les condicions adequades pel desplegament progressiu del servei de patinet compartit a Barcelona, garantir l’estacionament ordenat d’aquests vehicles, introduir tarifes per distància (no només per temps d’ús) i compartir amb la ciutat dades dels sensors de les empreses de patinets compartits.

A més, el RACC ofereix també un seguit de consells als fabricants per la millora del disseny del vehicle: millorar l’estabilitat i l’adherència de les rodes del vehicle; valorar la inclusió d’intermitents indicadors de gir; i introduir mesures constructives que impedeixin que els vehicles es puguin modificar per circular a més velocitat.

El projecte compta amb el patrocini de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) i inclou el desenvolupament d’una campanya de conscienciació a usuaris que es llançarà els pròxims mesos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *