Diferències per circular amb patinet elèctric (VMP), segons la ciutat

Com recordem habitualment, les normes específiques sobre la circulació amb patinet elèctric (VMP) estan marcades per les ordenances municipals respectives. No és una qüestió secundària: l’anàlisi de les normatives de les principals ciutats revela diferències significatives.

Per la seva influència en les ordenances, convé donar abans un cop d’ull al posicionament de la Direcció General de Trànsit (DGT), que marca uns criteris generals a l’espera d’una regulació de caràcter estatal:

 • Definició: un vehicle de mobilitat personal (VMP) és un vehicle d’una o més rodes, d’una única plaça i propulsat per motors elèctrics, amb una velocitat màxima de 25 km/h (“tipus A”).
 • Prohibicions: circular sota els efectes de l’alcohol, conduir utilitzant el mòbil i auriculars, i circular per les voreres.
 • Recomanacions: ús de timbre i il·luminació.

Les ordenances municipals coincideixen en aquests aspectes, però es diferencien en altres. Resumim aquí les ordenances de Barcelona, ​​Madrid, València, Sevilla i Pamplona, ​​analitzades per una guia realitzada per la DGT i Norauto. Volem aclarir que parlem de la categoria de patinets elèctrics “lleugers” (tipus A), els més utilitzats actualment.

 

Edat mínima: dels 14 anys de Pamplona als 16 de Barcelona

És un dels aspectes principals i amb més diferències per ciutat: l’edat mínima és de 14 anys a Pamplona, ​​15 anys a Madrid i Sevilla, i 16 anys a Barcelona i València.

En general, es permet que el facin servir menors de les edats fixades si s’utilitza fora de les zones de circulació i sota la responsabilitat d’adults. A Madrid i Sevilla, és obligatori l’ús del casc entre els menors de l’edat mínima.

 

Per on circular: permès en carrils bici, zones 30 i parcs

Com assenyala la DGT, totes les ordenances municipals prohibeixen circular per la vorera. A més, coincideixen a permetre’n la circulació a les següents vies:

 • Carrils bici, ciclocarrers, pistes bici i similars. En general, es permet tant en carrils bici de vorera com de calçada, encara que amb diferents límits de velocitat.
 • Calçades zones 30, cedint sempre la prioritat al vianant.
 • Carrers residencials o de vianants.
 • Parcs, seguint les indicacions per a bicicletes i cedint també la prioritat al vianant. La velocitat màxima varia segons la ciutat.

Juntament amb aquestes coincidències, cal destacar també que Madrid i València permeten fer-lo servir en calçades generals on la velocitat estigui limitada a 30 km/h. La resta prohibeix la circulació per calçades generals.

 

Aparcament, en “espais que hi estiguin destinats”

En general, només es permet que aparquin en “espais que hi estiguin destinats”, de manera que convé revisar la senyalització. La majoria d’ordenances prohibeixen lligar els patinets a elements de mobiliari urbà.

Cal destacar que Madrid permet aparcar al costat de la vorada en voreres que permetin deixar més de tres metres lliures per al pas de vianants (amb l’excepció expressa de la Gran Via). València indica també que es permet en les mateixes condicions que una bicicleta si no hi ha espais lliures a menys de 50 metres.

 

Equipament: Pamplona obliga a dur casc

En el tipus A de patinets (la categoria és important), les ordenances són variades:

 • Barcelona i Madrid recomanen fer servir elements reflectants, llums i timbres. A Madrid, sí que són obligatoris quan se circula per la calçada.
 • València només obliga a portar llum i sistema de frenada.
 • Pamplona obliga a circular amb casc en qualsevol categoria (és la més estricta en aquest sentit), a més de portar timbre, llum i elements reflectants.
 • Sevilla: obliga a emprar un enllumenat adequat i timbre.

 

Recomanació final: consultar la normativa pròpia

Com veiem, les directrius són diferents a cada ciutat i en aquest article només hem ressenyat les ordenances de grans ciutats. La recomanació lògica és consultar l’ordenança de lloc de residència de cada usuari de patinet o consultar amb l’ajuntament o la policia local corresponents. A les ordenances s’indica també el règim sancionador corresponent.

Als enllaços següents, les normatives de Barcelona, Madrid, València i Sevilla.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *