Tot el que cal conèixer per contractar l’assegurança de la llar

Els darrers mesos ens hem passat a casa més hores que mai i, potser en alguna ocasió, hem pogut comprovar la necessitat de tenir tots els fils lligats a l’hora de viure en un habitatge segur i correctament assegurat davant d’imprevistos. Repassem què hauria d’incloure una assegurança de la llar perquè el propietari quedi cobert en diferents supòsits.

 

Què cobreix?

Qualsevol dany que es produeixi a l’habitatge i al seu mobiliari derivat de qualsevol imprevist, com ara accidents o danys involuntaris a terceres persones. També assegura elements exteriors, com ara piscines, trasters, jardins i places d’aparcament.

 

Quin és l’import?

El preu d’una assegurança de llar no és elevat, tot i que depèn del tipus d’habitatge: pis, casa en filera, casa unifamiliar, etc. El RACC ofereix tres tipus de productes de llar: Habitat, adaptat a pisos petits; Domus, adaptat a pisos més grans o cases; i Arrendatari, per a propietaris que lloguen l’habitatge a tercers. A més, la pòlissa garanteix el pagament de l’import de l’assegurança si el beneficiari es queda sense feina.

 

Quins serveis d’assistència a la llar s’hi inclouen?

Inclou els serveis d’emergència de lampisteria, serralleria, reparacions en cas de robatori i despeses de vigilància de l’habitatge. En cas de sinistre, el RACC facilita els professionals necessaris per reparar els danys ocasionats i posa a l’abast del beneficiari dues hores anuals gratuïtes de servei de bricolatge a domicili. A més, ofereix la revisió i inspecció anual de les instal·lacions de manera gratuïta i inclou garantia per danys vinculats a l’aigua com, per exemple, desembussaments de canonades.

 

Cobreix necessàriament totes les persones que viuen a la mateixa llar?

Una bona assegurança de la llar ha d’incloure la garantia de responsabilitat de cap de família, que inclou el beneficiari i els seus fills o els de la seva parella menors de 25 anys que convisquin amb ell i que no treballin, així com les persones que cuidin d’aquests fills.

 

L’assegurança de la llar inclou el robatori?

Cobreix el robatori de mobiliari, joies, objectes de valor i diners sempre que es produeixi amb força sobre les coses o sobre les persones. L’assegurança també cobreix els danys ocasionats pel robatori o intent de robatori, així com els desperfectes produïts com a conseqüència d’actes vandàlics comesos per persones diferents de l’assegurada.

 

Què és la garantia d’inhabilitat?

Cobreix les despeses de trasllat de mobiliari i altres eines, les despeses del guardamobles i el lloguer d’un habitatge de característiques similars a l’habitatge assegurat en cas que aquest últim es vegi afectat per algun sinistre important i el beneficiari de la garantia no hi pugui accedir durant un temps. També cobreix la pèrdua de lloguers, així com les mensualitats en cas que hi hagi algun préstec contractat per finançar l’habitatge.

 

Els fenòmens atmosfèrics, hi estan inclosos?

Inclou els desperfectes produïts en els béns assegurats com a conseqüència de pluges fortes, vents superiors als 90 quilòmetres per hora, calamarsades, pedregades i neu. A més, també engloba els danys produïts per inundacions i cobreix específicament el trencament de plaques solars. Al RACC, en cas de sinistre, l’assegurat tindrà un gestor que l’atendrà personalment des del principi fins al final.

 

També cobreix supòsits que no es produeixin a l’interior de la llar?

Les garanties de la pòlissa s’estenen als béns que es trobin temporalment desplaçats del domicili assegurat, i al mobiliari d’ús exterior. També cobreix en cas de robatori de diners o d’objectes personals (com per exemple el telèfon mòbil) quan es produeixi amb violència o intimidació sobre les persones.

 

En el cas dels llogaters, quina cobertura en fa?

Disposar d’una bona assegurança de la llar és tan important si s’és propietari de l’habitatge com si se n’és llogater. En aquest darrer cas, la pòlissa permet la defensa dels drets relacionats amb l’habitatge, com ara la reclamació dels interessos de l’inquilí en conflictes derivats del contracte de lloguer. Pel que fa a l’arrendador, el RACC ofereix tres tipus de contractes: Anual, per a habitatges llogats al llarg de tot l’any de manera recurrent; Temporal, per a habitatges llogats de forma puntual; i Deshabitat, per a casos d’habitatges que s’hagin heretat o estiguin pendents de reformes.

 

Inclou també els animals domèstics que viuen a l’habitatge?

L’assegurança de la llar cobreix els danys a tercers que puguin ocasionar els animals domèstics de l’assegurat excepte si aquestes mascotes necessiten una assegurança pròpia i específica (el RACC en disposa d’una de mascotes). En tot cas, han de viure al mateix habitatge que l’assegurat i s’han de sotmetre als controls sanitaris indicats per llei.

 

Ara més que mai és important tenir una pòlissa que ens respongui davant tot tipus d’eventualitats o danys dins de casa. Perquè ara el que més necessitem és estar ben assegurats i evitar sorpreses d’última hora.

Font: Revista RACC, Judit Monclús.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *