Saps quins impostos destines a l’habitatge?

 

Vas al banc a treure diners i t’adones que el teu compte ha baixat considerablement? Sí, t’han passat el rebut de la hipoteca o el de l’IBI. Si tens un habitatge, segur que coneixes i controles aquest impost sobre béns immobles. Però l’IBI no és l’únic impost que destines a l’habitatge. Hi ha diversos impostos que graven la compra d’un habitatge, i també el lloguer. Però, saps realment què impostos has de pagar?

quins impostos pagues

Quins impostos destines a l’habitatge?

  • Impost sobre béns immobles: es calcula en funció del valor cadastral que fixa el Ministeri d’Hisenda i les ordenances fiscals de cada municipi. El cobren els Ajuntaments, que poden fixar també bonificacions aplicables i l’opció de pagament fraccionat. Tot i que l’ha de pagar el propietari de l’habitatge, en cas de lloguer també es pot acordar que l’assumeixi l’inquilí.impostos
  • Taxes: alguns municipis cobren, com a recàrrec al rebut de l’IBI, taxes de recollida d’escombraries, de clavegueres o per finançar el transport públic.
  • Impost sobre el valor afegit, IVA: grava la compra d’habitatges de nova construcció. Per a un pis de règim general, et cobraran el 10% del valor de l’immoble. Si és de protecció oficial, l’IVA és del 4%.
  • Impost d’actes jurídics documentats: també grava la compra d’habitatges nous. Oscil·la entre l’1 i l’1,5%  del valor de l’immoble, en funció de la data de compra, i és del 0,1% per a habitatges protegits.
  • Impost de transmissions patrimonials, ITP: s’aplica a la compra d’habitatges de segona mà.  A Catalunya actualment és del 10% en habitatges de règim general i del 7% en els de protecció oficial. Hi ha bonificacions per a menors de 32 anys, persones amb minusvalidesa, família nombrosa o famílies amb ingressos inferiors als 30.000 euros.
  • Impost sobre transmissions patrimonials oneroses: malgrat que és poc conegut, aquest impost afecta les persones que lloguen una casa per viure-hi. Es calcula segons la renda de lloguer.
  • Plusvàlua: aquest impost grava el valor dels terrenys de naturalesa urbana. Afecta les vendes d’habitatge i el més habitual, si no es pacta el contrari, és que el pagui qui ven.

Ara que ja coneixes tots els impostos que afecten l’habitatge, segur que penses tenir casa teva ben protegida davant de qualsevol incident. Per això, no hi ha res millor que l’assegurança de la llar que t’ofereix el RACC per a cobrir totes les contingències possibles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *