Què és un “vehicle de mobilitat personal”?

Bicicletes, bicicletes elèctriques, patinets, patinets elèctrics, segways o, fins i tot, monopatins o patins (els de quatre rodes o amb rodes en línia)… són o no són “vehicles de mobilitat personal” (VMP)? Si ens limitem a fer una anàlisi purament semàntica, la veritat és que tots aquests sistemes de desplaçament entrarien en la definició: són vehicles i permeten la mobilitat de les persones. Encara que també entraria en aquesta definició la resta de vehicles de motor (motos, turismes, camions, etc.).

Millor que baixem a la realitat actual. El concepte de “vehicle de mobilitat personal” va sorgir per definir el conjunt de vehicles d’ús majoritàriament unipersonal i impulsats per energia elèctrica que han proliferat en els darrers anys a les ciutats. Entre ells, i deixant de banda la bicicleta, el que ha aconseguit imposar-se de forma massiva ha estat el patinet elèctric. Per tant, en l’actualitat se sol equiparar VMP a patinet elèctric.

Què en diu la normativa?

En aquesta ocasió, la normativa ha evolucionat més lentament que els hàbits ciutadans. Durant anys no ha existit una definició clara que definís què és un VMP per part de la Direcció General de Trànsit (DGT) i les seves normes de circulació han anat a càrrec dels ajuntaments. Aquesta situació va canviar a finals del 2020 amb l’entrada en vigor el 30 de desembre del RD 970/2020 pel qual es modificava el Reglament general de vehicles i el Reglament general de circulació.

El nou reglament especifica clarament les característiques d’un vehicle de mobilitat personal: “Vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar el vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km / h”. L’excepció serien els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda o els destinats a competició.

Més enllà de la definició en si, la importància del nou reglament és que considera els VMP com a vehicles amb caràcter general i els seus conductors estan obligats a complir les mateixes normes de circulació que la resta dels conductors de cotxes i motos. Per exemple, pel que fa a les taxes màximes d’alcohol dels conductors, a la prohibició de conduir amb presència de drogues a l’organisme o a l’ús d’auriculars i mòbil.

Les principals mesures es resumeixen al post “Les tres noves normes de trànsit que afecten la circulació amb patinet”.

Les bicis són un VMP?

Com comentàvem, la definició de VMP s’emmarca especialment en els patinets elèctrics i, també, en les rodes i plataformes elèctriques petites i lleugeres, que s’ajustin a les característiques marcades.

Deixa de banda tots els vehicles “propulsats exclusivament per motors elèctrics”. Amb això, queden fora d’aquesta definició tant les bicicletes clàssiques com les bicicletes elèctriques, definides legalment com a “bicicletes de pedals amb pedaleig assistit”, que també poden usar-se en mode clàssic. De totes maneres, cal recordar que les bicicletes elèctriques tenen limitada la velocitat a 25 km/h per la qual cosa, quan superen aquesta velocitat, es desconnecta el motor elèctric. Encara que no es considerin oficialment un VMP, les normatives municipals de circulació amb bicicleta són similars a les dels VMP.

Comentarios
  1. lluis sole sole

    bicis i vmp deurian estar subjectes a pagaments de impostos i assegurances a terces ,com a minin Ames de obligarlos a portar las midas de seguritat indispensales . casc , guants

Deja un comentario

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *