Via Directa: passos de vianants accessibles i un enllaç entre carreteres conflictiu

En el lliurament d’aquest mes de Via Directa volem compartir dos casos: un en què l’Ajuntament de Barcelona ha resolt l’accessibilitat en 2 passos de vianants d’una cruïlla de carrers i l’altre en què la Generalitat està redactant un projecte per a millorar els accessos a una carretera, objecte de la reclamació.

Cas resolt: accessibilitat als passos de vianants d’Indústria-Roger de Flor

A la intersecció d’aquests dos carrers, a l’Eixample de Barcelona, els passos de vianants no eren accessibles. Els guals no estaven adaptats i podien ser perillosos i impracticables per a les persones que van en cadira de rodes.

Després de demanar a l’Ajuntament de Barcelona que arreglés els guals, l’Ajuntament així ho va fer, i ara són accessibles per a tots els usuaris de la via.

Via Directa maig

Cas pendent de resolució: enllaç conflictiu entre dues carreteres

Via Directa RACCA l’encreuament entre les carreteres C-243-c i BV-1203, a Ullastrell (Barcelona), tot i que hi ha una rotonda per a regular les incorporacions, està desplaçada. Això permet els moviments tangencials dels vehicles que circulen per la C-243c, la qual cosa provoca que no hagin de reduir la velocitat en arribar en aquest punt. Quan hi ha molt trànsit, la incorporació des de la BV-1203 resulta complicada i perillosa.

Es va reenviar aquesta queixa a la Generalitat de Catalunya, que ha respost explicant que ja hi ha un projecte de reordenació dels accessos a la carretera C-243-c. Quan finalitzi la planificació del projecte, començaran les obres.

Envia la teva reclamació a Via Directa

I tu, coneixes algun punt de millora als carrers o les carreteres? Creus que la teva ciutat té aspectes millorables?

Envia una reclamació a l’espai Via Directa de la Fundació RACC perquè així puguem millorar la seguretat i la mobilitat del nostre entorn. Després d’analitzar la reclamació l’equip tècnic de la Fundació, si escau, la reenviarà a les administracions corresponents. Tu pots contribuir a millorar la seguretat i la mobilitat del teu entorn.