Què són les turborotondes i com circular-hi?

Les turborotondes van més enllà del que significa una rotonda convencional. Es tracta d’una intersecció amb carrils guiats que faciliten el flux de trànsit i aporta seguretat als conductors que hi circulen.

Característiques de les turborotondes, com funcionen?

Igual que a les rotondes, els vehicles que circulen per una turborotonda tenen prioritat davant d’altres vehicles que volen incorporar-s’hi. A més, compta amb diferents carrils, pensats per simplificar les entrades i sortides:

  • El senyal abans de la incorporació indica quin carril has d’agafar.
  • Cada carril turbo disposa de diferents sortides.
  • Les línies contínues impedeixen canvis de carril, cosa que redueix les col·lisions entre vehicles.
  • No és possible fer una volta completa pel carril exterior.

Circular per una rotonda turbo: l’elecció de carril

Quan t’acostes a una rotonda d’aquesta mena, és fonamental que tinguis clara quina sortida has d’agafar per escollir adequadament el carril per on has de circular. El senyal ens indica  l’ordre de carrils i les sortides.

  • Carril exterior: s’ha de triar en cas d’haver de sortir per la primera o la segona sortida.
  • Carril interior: s’ha d’escollir si es vol sortir per la tercera o la quarta sortida.

🔵 Recorda, no és possible canviar de carril un cop dins de la rotonda. Decideix el carril abans d’entrar-hi.

Més seguretat i agilitat en la circulació

La forma de circular per les turborotondes, amb carrils que impedeixen canvis i encreuaments de vehicles, redueix de forma considerable la possibilitat de col·lisions i accidents a l’hora d’agafar la sortida. Aquesta és una bona solució per augmentar la seguretat dels conductors i millorar la fluïdesa del trànsit.

turborrotonda

Revista DGT

Font d’informació: Revista DGT