Quan i com hem de fer servir els llums antiboira?

Hi ha situacions en les quals l’ús correcte de l’enllumenat d’un vehicle és primordial per adequar-nos a l’estat de la via. L’ús dels antiboires sempre genera certa confusió. Us expliquem en quines circumstàncies cal usar el davanter i el darrere.

Les millores en els sistemes d’enllumenat dels vehicles moderns ens permeten tenir una bona visibilitat en condicions normals. L’evolució dels sistemes de bombetes tradicionals als sistemes de xenó i, posteriorment, a l’enllumenat led ens ha permès guanyar en seguretat a l’hora de conduir amb baixa visibilitat, però sabem en quin moment hem de fer servir l’enllumenat correctament?

Avui dia, la llum diürna és obligatòria per als vehicles nous des de febrer del 2011. Per als vehicles que no porten aquesta opció, sempre és recomanable tenir els llums de posició encesos en el període comprès entre la sortida i la posta de sol, cosa que els fa més visibles per a la resta i redueix accidents.

No obstant això, en el cas dels llums antiboira la normativa únicament obliga a tenir muntats de sèrie els antiboires del darrere, i els del davant són opcionals, ja que no són obligatoris segons la normativa. Això fa que el seu ús també estigui diferenciat.

Els supòsits i obligacions d’ús de l’enllumenat estan estipulats al capítol X (Utilització de l’enllumenat) ressenyat al Reglament General de Circulació, on també podrem trobar, a l’article 106, els supòsits per utilitzar els llums antiboira:

Article 106. Condicions que disminueixen la visibilitat.

  1. També serà obligatori utilitzar l’enllumenat quan hi hagi condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat, com en cas de boira, pluja intensa, nevada, núvols de fum o de pols o qualsevol altra circumstància anàloga (article 43 del text articulat).
  2. En els casos a què es refereix l’apartat anterior s’ha d’utilitzar el llum antiboira davanter o el llum de curt o llarg abast. El llum antiboira davanter es pot utilitzar aïllat o simultàniament amb el de curt abast o, fins i tot, amb el de llarg abast. El llum antiboira davanter només es podrà utilitzar en els casos esmentats o en trams de vies estretes amb molts revolts, entenent-se per tals les que, tenint una calçada de 6,50 metres d’amplada o inferior, estiguin senyalitzades amb senyals que indiquin una successió de corbes pròximes entre si, regulades a l’article 149. El llum antiboira posterior només s’ha de dur encès quan les condicions meteorològiques o ambientals siguin especialment desfavorables, com en cas de boira espessa, pluja molt intensa, forta nevada o núvols densos de pols o fum.
  3. El fet de circular sense enllumenat en situacions de falta o disminució de la visibilitat tindrà la consideració d’infracció greu, com preveu l’article 65.4.e) del text articulat.

En resum, podríem dir que l’ús dels antiboires, tant davanter com posterior, hauria d’adequar-se a la situació concreta en què ens trobem. Per tant, farem servir els llums antiboira davanters sempre en cas de pluja intensa, de boira, pols, fum i neu, mentre que els del darrere només els haurem d’usar en cas que totes les condicions anteriors siguin extremes.

Com es pot veure, en situacions de baixa visibilitat és recomanable l’ús dels llums antiboira, però hem de ser conscients que fer-ne mal ús pot comportar sancions de 200 €.

A més, en aquest tipus de situacions haurem d’extremar la precaució, adaptant la nostra conducció a les condicions presents, de manera que també recomanem els següents punts:

  • Fer un bon ús de l’enllumenat.
  • Adaptar la nostra velocitat a les condicions de la via, tenint en compte la visibilitat i la distància de seguretat.
  • Fer servir com a referència les marques vials de la carretera, per evitar sortides de via o canvis no desitjats de carril.
  • Evitar maniobres brusques, com frenades o accelerades. No realitzar avançaments si és evitable.
  • Circular sempre que sigui possible per la dreta.
  • Mantenir la calma i controlar els nervis per extremar l’atenció a tot el que ens envolta a la via.

El compromís del Club RACC amb la millora de la seguretat viària queda palès amb els cursos de conducció segura que s’ofereixen a l’Advanced Driving Center, per millorar les reaccions en cas de situacions compromeses.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *