Noves normes de trànsit: menys velocitat, menys distraccions

Objectiu: reduir els accidents de trànsit. Amb aquesta premissa, el Govern espanyol ha anunciat una sèrie de reformes legals que afectaran la majoria de conductors. El paquet de mesures és ampli, però es pot resumir en dos conceptes clau: “menys velocitat”, amb la modificació dels límits de circulació per ciutat, i “menys distraccions”, mitjançant l’enduriment de les sancions davant de determinats comportaments.


Menció a part mereixen les mesures relacionades amb els vehicles de mobilitat personal (VMP), que fins a la data no comptaven amb una normativa d’aplicació estatal i es regulaven a nivell municipal. Entre les novetats, la prohibició de circular per vies interurbanes i la limitació de velocitat a 25 km/h. Per la seva rellevància, tractarem aquest assumpte en un post específic.

A nivell legal, els canvis afecten diverses normatives, per la qual cosa s’aniran aplicant progressivament. Vegem-ho amb detall…

Nous límits de velocitat en zona urbana

Sens dubte, un dels canvis que representarà un impacte més gran en el dia a dia dels conductors serà la modificació de les velocitats màximes per ciutat. Els nous límits dependran de les característiques de cada via:

 • Plataforma única de calçada i vorera: límit de 20 km/h.
 • Vies d’un únic carril per sentit de circulació: límit de 30 km/h.
 • Vies de dos o més carrils per sentit: límit de 50 km/h (sense canvis respecte a la normativa actual).

Entrada en vigor: juny de 2021 (sis mesos després que es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat a inicis d’any). Es deixa aquest termini per poder adaptar la senyalització i per informar els conductors degudament.

Prohibició de superar el límit de velocitat en avançaments

Per la seva rellevància, mereix un punt propi la nova prohibició de superar els límits de velocitat a les carreteres convencionals en maniobres d’avançament. Fins a la data, es permetia superar el límit en 20 km/h.

Segons el Govern, se suprimeix aquesta mesura per unificar la normativa amb la resta de països de la Unió Europea (no existeix aquesta excepció) i per reduir el risc de col·lisió frontal a avançaments.

Entrada en vigor: 2 de gener de 2021.

Sancions més dures: 6 punts per tenir agafat el mòbil mentre es condueix

El Govern augmenta també els punts del permís de conduir que es poden perdre per comportaments de risc:

 • Conduir agafant amb la mà un telèfon mòbil: de 3 a 6 punts.
 • No utilitzar el cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció (inclòs el fet de portar el casc o el cinturó descordat): de 3 a 4 punts.
 • Portar al vehicle mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres: sanció de 200 euros i pèrdua de 3 punts. Fins a la data només se’n sancionava l’ús, però ara es pot sancionar la seva simple tinença.

A més, es permetrà recuperar 2 punts del carnet mitjançant la realització de cursos de conducció segura i s’unifica en dos anys el termini sense cometre infraccions per poder recuperar el saldo inicial (en l’actualitat, depèn de la gravetat de la infracció comesa).

Entrada en vigor: 2 de gener de 2021.

Altres mesures de la reforma són la rebaixa de l’edat que s’exigeix per accedir a conduir camions i autobusos (de 21 a 18 anys) i la possibilitat que persones amb problemes associats al sistema locomotor puguin accedir a aquests permisos de conducció.

Podeu consultar el detall de tots els canvis a la pàgina web de la Direcció General de Trànsit i al text oficial publicat al BOE.

Comentaris
 1. Rossend Planas ESCOFET

  deveu tenir un error am la meva fitxa.
  en el segon connom en poseo BONET que es el de la meva Sra.
  El segon con nom es ESCOFET
  ROSEND PLANAS ESCOFET

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *