Quan prescriuen les multes?

T’han posat una multa i no saps quan prescriu? T’ho expliquem.

Les multes formen part del dia a dia de la circulació. La normativa de trànsit vigent assenyala les faltes que són susceptibles de sanció, però com en totes les lleis existents, tenen un període de validesa i caducitat.

Parlar pel mòbil, excés de velocitat, omissió d’un senyal de trànsit, aparcament o no portar el cinturó de seguretat són alguns dels motius més freqüents a l’hora de ser multat. Per això, des del moment en què una autoritat sanciona la conducta, hi ha una sèrie de terminis estipulats per a tot el procés.

Terminis per a la prescripció de la infracció

Segons el Real Decreto Legislativo 6/2015, en què s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, on es recull el text del règim sancionador, s’exposa que les sancions prescriuran en les següents dates:

  • Tres mesos per a les infraccions lleus
  • Sis mesos per a les infraccions greus i molt greus

El procediment sancionador caduca un any després del seu inici, mentre que la prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa en coneixement del denunciat o en el supòsit que s’estigui en procés d’esbrinament d’identitat o domicili i sigui practicada per altres administracions. Si la notificació es rep superats aquests terminis, haurà prescrit i no s’haurà d’assumir el pagament de la multa.

En el cas de cobrament indegut d’una sanció fora de termini –per embargament bancari-–s’haurà de reclamar per sol·licitar el retorn de l’import íntegre.


Terminis per a la prescripció de la sanció

Cal diferenciar el termini de prescripció de la infracció amb el de la sanció. En el cas de les multes de trànsit la sanció és el procés notificat en el temps marcat i el posterior coneixement del sancionat de la quantitat i les mesures que comporta. El termini de prescripció comença a comptar des de l’endemà del fet en què l’administració declari ferma la multa, per la qual si se supera el termini i no s’ha procedit al seu cobrament, aquesta quedarà anul·lada. Els terminis són:

  • Passats quatre anys per a sancions econòmiques
  • Passat un any per a la resta (com poden ser treballs comunitaris o retirada del permís)

 

Com saber si t’han multat?

Per conèixer si l’usuari es troba en procés de sanció, la DGT permet la consulta a través del TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico), on es podrà consultar en un termini de 20 dies naturals –prorrogable en cas d’inaccessibilitat– des de la infracció.
Si la multa es troba vigent en el TESTRA, aquest serà el termini per a acollir-se al ràpid pagament que suposa un descompte del 50%. Superat aquest termini, es podrà continuar amb el procediment, disposant del termini fixat a l’edicte per realitzar les actuacions procedents com al·legar, pagar, recórrer.

Recordeu que el Club RACC té un servei de recurs de multes gratuït per als seus socis.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *