Cinc diferències a l’hora de circular amb patinet elèctric (VMP) i bicicleta per Barcelona

Foto: skyNext

L’ús del patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) és l’última tendència de la mobilitat urbana, prenent el relleu a l’increment de l’ús de la bicicleta que es registrava els anys anteriors. Tots dos modes de transport presenten una sèrie de característiques comunes que poden portar a pensar que comparteixen també una mateixa normativa de circulació. No obstant això, hi ha diferències significatives que s’han de tenir en compte i que resumim en els punts següents.

Abans, però, dues consideracions: hem pres com a referència la normativa de circulació de VMP de la ciutat de Barcelona i quan parlem de VMP ens centrem en “rodes, plataformes i patinets elèctrics de mida petita i lleugers” (màxim de 25 quilos). Vegem-ho…

Edat mínima: VMP a partir de 16 anys a Barcelona

No hi ha una edat mínima per circular amb bicicleta però sí per fer servir els VMP, que a Barcelona es fixa en 16 anys. No obstant això, la normativa municipal sí que permet l’ús de VMP a menors de 16 anys en espais tancats al trànsit i sota la responsabilitat de pares o tutors.

Casc: obligatori amb bici per a menors de 16 anys

Com passa amb les motos, el casc és el principal element de seguretat per circular amb aquests vehicles, per la qual cosa la normativa recomana que se’n faci servir. Tanmateix, només és obligatori utilitzar-lo en els casos següents:

 • Bicicletes: quan el conductor sigui menor de 16 anys.
 • VMP: en cas que els vehicles “facin una activitat d’explotació comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre” (per exemple, els vehicles de sharing) i en els VMP més grans.

Equipament: timbre, llum i elements reflectants, obligatoris en les bicis

En aquest cas, la normativa és més estricta per a les bicis: és obligatori que portin timbre, llum de posició davantera (blanc) i posterior (vermell) i elements reflectants homologats. En el cas dels VMP només es recomanen.

Ocupants del vehicle: un ocupant en VMP, possibilitat de remolcs i seients en bicis

Els VMP lleugers només poden transportar una persona, mentre que les bicis poden incorporar seients addicionals per transportar menors d’edat (de fins a 7 anys, amb casc) i remolcs homologats per a persones, animals o mercaderies.

Vies de circulació: només les bicis poden circular per la calçada i per voreres amples

Atenció perquè les diferències són significatives en aquest punt i val la pena fixar-s’hi:

 • Carril bici a la vorera: permès per a VMP (màxim de 10 km/h) i permès per a bicicletes (màxim de 30 km/h).
 • Carril bici a la calçada: permès per a VMP (màxim de 20 km/h) i permès per a bicicletes (màxim de 30 km/h).
 • Calçada: prohibit per a qualsevol mena de VMP i permès per a bicis.
 • Vorera: prohibit per a VMP i permès per a bicis en cas de voreres de més de 5 metres d’amplada i un espai lliure de pas de 3 metres.
 • Carrer amb plataforma única (sense diferència de nivell entre vorera i calçada): permès per a VMP només si són carrers de zona exclusiva per a vianants (màxim de 10 km/h) i permès sense restriccions per a bicis.
 • Carrers zona 30 (calçada): permès per a VMP que superin els 20 km/h i permès per a bicis (en ambdós casos, màxim de 30 km/h).
 • Parcs: permès per a VMP només en carrers de zona exclusiva per a vianants (màxim de 10 km/h) i permès per a bicis, excepte en els casos que s’indiqui expressament.

IMPORTANT: en qualsevol mena de via, els vianants tenen sempre prioritat de pas sobre VMP i bicicletes.

 Coincidències en estacionament, registre i assegurança

Finalment, un parell de coincidències rellevants:

 • Estacionament: només als espais habilitats. Només es permet estacionar als punts habilitats per a VMP o bicicletes, com punts d’ancoratge específics al carrer i als aparcaments subterranis. Es prohibeix lligar-los a arbres, semàfors, bancs i altres elements de mobiliari urbà.
 • Assegurança i registre del vehicle: recomanables, no obligatoris. La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil o d’una assegurança sobre el vehicle no és obligatòria ni per a VMP ni per a bicicletes, però sí que està recomanat per la normativa municipal. El mateix passa amb el registre del vehicle, només obligatori per a vehicles destinats a explotació econòmica.

Com dèiem, ens hem basat en la normativa vigent a Barcelona. Per saber la d’altres ciutats, val la pena consultar la guia Cómo circular en patinete eléctrico (DGT i Norauto). Aneu amb compte, sobretot, amb les diferències en l’edat mínima.

Comentaris
 1. Albert

  Per on han de circular els patinets elèctrics per arribar a llocs on a una amplia zona dels voltants no hi ha cap de les vies incloses a la normativa municipal de Barcelona (per exemple a la part alta de la avinguda Tibidabo)?

 2. Lluis Sala

  Renoi, és necessita un màster per entendre la normativa. El més fotut en la nostra societat és un tècnic-funcionari que tingui temps per pensar, i de temps sembla que en tenen molt…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *