De viatge amb el nostre gos: còmode, segur i … sense multes!

Com un membre més de la família, el nostre gos també té les seves pròpies necessitats de mobilitat: al veterinari, a la segona residència, de visita a familiars o amics o, simplement, a passejar pel camp. Com un membre més de la família, també volem anar de viatge amb el nostre gos i que viatgi còmode i, sobretot, com més segur millor. Amb l’excepció, és clar, de les característiques físiques de l’animal, de les seves necessitats particulars i que les seves reaccions són sovint imprevisibles.

viatjar amb animals

Què diu la normativa

No hi ha una normativa específica que indiqui com han de viatjar els gossos –o altres animals– al cotxe ni quins són els dispositius a utilitzar. No obstant això, l’última reforma de la Llei de Trànsit sí que especifica la responsabilitat del conductor de “mantenir la posició adequada i que la mantinguin la resta dels passatgers, i l’adequada col·locació dels objectes o animals transportats”.

Segons aquest precepte general, viatjar amb animals solts pot suposar una multa de 100 euros davant el risc que puguin interferir en la llibertat de moviments o el camp de visió del conductor. Si es considerés conducció negligent, la sanció podria arribar als 200 euros.

viatge amb el nostre gos

Quins sistemes de subjecció són més segurs per anar de viatge amb el nostre gos?

Descartada l’opció que l’animal viatgi solt o –el que és el mateix– als braços del seu amo, al mercat hi ha diverses opcions per a un transport segur de gossos. L’elecció del sistema més adequat dependrà bàsicament de la mida de l’animal i de les característiques del vehicle.

Com recull la revista Tráfico –editada per la Direcció General de Trànsit (DGT)–­ a l’article “Mascotas sobre ruedas”, els principals sistemes de subjecció són:

  • Arnés: pot ser d’un o dos enganxalls i, segons els models, pot ajustar-se al cinturó de seguretat o a l’ancoratge Isofix. L’arnès de dos enganxalls és molt més segur perquè evita que l’animal pugui sortir acomiadat en cas de col·lisió.

  • Transportí: en cas de transportins petits es recomana portar-los al terra del vehicle mentre que els transportins grans s’han de dur al maleter, en posició transversal a la direcció de marxa. Es desaconsella portar-los agafats pel cinturó de seguretat –no dissenyat per a aquest tipus d’objectes­ i, lògicament, es descarta completament portar-los deixats anar.

  • Xarxes o tanques de metall: es presenten com la solució més efectiva per evitar distraccions al conductor i assegurar la llibertat de moviments de l’animal. No obstant això, al viatjar solt, pot patir lesions greus en cas de col·lisió.

  • Remolc: en el cas de gossos de mida més gran o que s’hagi de transportar més d’un animal, també existeixen remolcs en forma de gàbies. Per la seva robustesa i com a element extern al vehicle seria el sistema més segur però, lògicament, no seria el més còmode segons la majoria de la població.

I sentit comú!

Com sempre, també en anar de viatge amb el nostre gos o altres mascotes,, cal apel·lar al sentit comú en aspectes com els temps de descans –les àrees de descans són un bon lloc perquè conductor i gos estirin les cames i facin les seves respectives “necessitats”–, la precaució en obrir el vehicle –l’animal pot sortir corrent i generar situacions de risc– o deixar l’animal dins el cotxe amb temperatures altes.

En el cas de patir una avaria o un accident del cotxe, el servei d’Assistència Mecànica del RACC també es fa càrrec del transport del gos.