Quines parts del casc pateixen més en cas d’accident?

Un estudi de Pioneers, Innovation for Rider Safety, remarca les zones on el casc sofreix més en cas de caiguda.

L’estudi Innovacions de protecció de nous equips per a una major seguretat del conductor, desenvolupat per Pioneers, Innovation for Rider Safety amb la col·laboració del Club RACC, ha determinat quins són els principals punts de contacte i danys del casc en cas d’accident.

El projecte realitzat per Pioneers s’ha desenvolupat sota la recerca de dades obtingudes a França, Alemanya, Itàlia i Austràlia, remarcant quines àrees són les de més afectació en cas d’accident amb moto.

Dividint un casc integral en diferents parts, com s’indica en el següent gràfic, les àrees 13-15, 18-19, 23-25 i 28 són les que es veuen afectades amb més freqüència:

Després d’una exhaustiva revisió de les dades d’anàlisis d’accidents de trànsit on es veuen involucrades motocicletes, va fer replantejar la qüestió a Pioneers, que ha establert noves definicions per als accidents, basant la majoria de proves en resultats d’impacte en l’àrea 35, malgrat que no és la de més afectació.

Segons se cita en l’estudi, la base de dades europea d’accidents CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe) ha proporcionat la informació que els usuaris PTW (Powered Two-Wheelers, és a dir, usuaris de motocicletes) representen el 17% dels conductors morts en accident.

El 88% de les morts són en ciclomotor i el 94% de motocicletes eren conduïdes per homes. Les taxes de mortalitat entre usuaris de la franja de 15 a 24 i de més de 50 anys són les més altes, sent la dels més joves en àrees urbanes i les de motociclistes en àrees interurbanes.

Amb anterioritat, al blog del Club RACC ja hem recomanat quin tipus de casc triar a l’hora d’anar amb moto i quin tipus de pantalla triar per a cada ús.

CASCOS

El casc integral és el més segur de tots, perquè és l’únic que, pel fet d’estar fabricat d’una sola peça, s’ajusta a la perfecció, evita possibles vibracions i no deixa zones desprotegides.

Els modulars, formats per dues peces, poden produir problemes de vibració o d’inestabilitat en el cas de no estar en bon estat, sigui per antiguitat o sigui per defecte. D’altra banda, els tipus jet no protegeixen la zona del mentó, per la qual cosa són els menys recomanats.

Segons l’estudi de Pioneers, la distribució resultant de les àrees de contacte del casc de les dades disponibles de França, Alemanya, Itàlia i Austràlia es mostra a la figura 55. Es pot veure que totes les àrees estan afectades però les àrees 13-15, 18-19, 23- 26 i 28 es veuen afectades amb més freqüència:

Una de les qüestions més importants per evitar contratemps indesitjats és col·locar-se el casc de manera correcta.

AFECTACIÓ EN ALTRES ZONES DEL COS

TÒRAX: Segons les dades aportades pel projecte MOSAFIM (per a la Millora de la seguretat viària dels motociclistes a través del millor comportament de l’equip i els dispositius de primers auxilis, 2013), respecte als accidents crítics o fatals, el tòrax és la regió del cos que manté la màxima puntuació. Les lesions toràciques sovint són greus o crítiques i són els principals contribuents a la supervivència reduïda, després d’una lesió al cap. S’ha descobert que és probable que aquesta regió del cos registri lesions potencialment mortals, és a dir, al voltant del 30% de les lesions de tòrax a velocitats mitjanes o altes tenen un valor d’AIS igual o superior a 4.

COLL I ZONA CERVICAL: La majoria de les lesions de coll són lleus, generalment contusions, abrasions o laceracions. Les lesions de la columna cervical estan subrepresentades entre els PTW en comparació amb altres usuaris de la carretera. No obstant això, les lesions de la columna cervical representen gairebé la meitat de les lesions registrades en la base de dades MAIDS.

COLUMNA VERTEBRAL: Respecte de les lesions de la columna vertebral, la columna toràcica (54%) i lumbar representen el 90% de totes les lesions vertebrals. Igual que la columna cervical, la lumbar rara vegada es lesiona, però és probable que mostri una puntuació de gravetat alta.

Les lesions al tòrax es troben més freqüentment en xocs amb vehicles i xocs amb un objecte fix, mentre que les lesions de les extremitats inferiors es troben particularment en xocs amb un automòbil.

Aquestes dades ens recorden la importància d’equipar-se correctament per circular amb moto per evitar formar part del 80% de motoristes amb deficiències en l’equipament de seguretat. Cal recordar que en el 70% dels accidents de moto es produeixen ferits, malgrat que les motos només són culpables en el 25% dels casos amb altres vehicles implicats.

Per consultar l’estudi complet de Pioneer fes clic aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *