Infraccions de trànsit freqüents i arriscades de motoristes

Primer de tot direm que qui estigui lliure de pecat que llanci la primera pedra. En la mobilitat quotidiana, tothom ha comès algun pecat, ja siguin els conductors, els vianants, els ciclistes, els usuaris del transport públic o els motoristes. Però val la pena recordar de quines són les infraccions més freqüents d’alguns usuaris d’aquest tipus de vehicles, amb la voluntat que siguem conscients que accions que a priori subestimem poden comportar grans riscos. Les infraccions de trànsit d’un motorista sumades a una infracció d’un conductor de cotxe pot tenir conseqüències fatals. I, al final, la moto és normalment qui s’emporta la pitjor part.moto circulant

Accidentalitat en moto

L’any 2012 134 usuaris de motocicleta i ciclomotor van morir en accidents urbans a Espanya. Estudis fets pel RACC a Barcelona i a Madrid han ajudat a constatar quines infraccions són les que provoquen més accidents a les ciutats:

  • Girar per on no està permès o sense senyalitzar-ho.
  • Distreure’s.
  • Desobeir el semàfor (saltar-se’l, sortir abans que es posi verd o apurar l’àmbar i saltar-se’l en vermell).
  • No cedir el pas.
  • Desobeir els senyals.
  • Circular en ziga-zaga.
  • Avançar per on no es pot.

Quines poden ser les conseqüències d’algunes d’aquestes accions? En aquest vídeo la Laia Sanz ens ho explica.

La moto és un mitjà de transport molt eficient i competitiu per la seva versatilitat, el seu cost, la facilitat d’aparcament i els temps de recorregut. Conduir-la de manera responsable és la millor manera de gaudir-ne al 100%.

Sense respostes