Els accidents de moto, durant els primers 15 minuts de trajecte

Gir indegutNingú no dubta dels avantatges de la moto: és econòmica, fàcil de conduir, àgil, la pots estacionar ràpidament… i a més descongestiona el trànsit de les grans ciutats. Ara bé, en l’apartat de desavantatges, el principal és el risc d’accident per al motorista, el qual pot procedir de molts fronts diferents: des de la mateixa inestabilitat del vehicle, al mal estat de la via, a la manca de civisme entre conductors o bé les deficiències de formació…

Desfem mites i realitats

Sovint es parla que les limitacions en la formació del motorista són les que amb més freqüència posen en risc la seva seguretat, però una enquesta realitzada pel  RACC  i Honda a 3.500 motoristes desfà mites i posa en entredit conceptes vinculats a la seguretat viària d’aquest col·lectiu:

  1. Els primers 15 minuts, decisius: El 49% dels accidents de moto tenen lloc en els primers 15 minuts de trajecte (en vies urbanes, el 63%), per la qual cosa el cansament, el “sospitós habitual” dels accidents de moto, deixa pas a pensar que altres factors com la distracció, l’actitud inadequada i possibles errors de càlcul (habilitats) són companys de viatge –mai millor dit– d’aquest col·lectiu de conductors.
  2. Diga’m qui ets, i et diré quin accident pots tenir: Home, entorn urbà i moto de baixa cilindrada és el perfil de major risc, en consonància amb les estadístiques d’accidentalitat.
  3. La formació, l’eina clau per a evitar un accident: Entre els motoristes que han fet una formació addicional, un 84% no han tornat a patir accidents amb posterioritat; per un 15%, que sí.
  4. La tecnologia a punt per salvar vides: El 83% de les motos amb les quals es va patir un accident no disposava de sistema de seguretat actiu (ABS, CBS o control de tracció).
  5. Avui per tu, demà per mi: En el 53% dels accidents amb motoristes es detecta una responsabilitat d’altres vehicles, en la majoria de casos turismes, però també de vehicles pesants en vies ràpides. Un 15% dels motoristes reconeixen haver tingut part de la responsabilitat o tota en un accident de trànsit.
  6. L’experiència és un grau. És només a partir dels 10 anys d’experiència que aquells que es consideren experts superen el 30% de les respostes. Per tant, el motorista és conscient que costa arribar a ser un “expert”.
  7. Compte amb l’entorn per on circulo!: Els accidents greus tenen lloc en un 20% dels casos amb trànsit dens. Però en vies ràpides la influència del trànsit dens puja fins el 41%. Les condicions de l’asfalt i la meteorologia adversa són subfactors que intervenen en un accident.
  8. Infractor al volant. En àmbit urbà la causa més freqüent pel que fa a infraccions és el gir indegut o sense precaució (43%); en vies ràpides, els canvis de carril sense senyalitzar (56%), i en carretera convencional, els girs indeguts i invasions de carril contrari (59%).

Vas en moto? Creus que la diferència entre tenir un accident i no tenir-lo passa per la formació? Fa temps que penses que la responsabilitat dels accidents dels motoristes gairebé sempre és compartida amb altres conductors? Et preocupa que sobre 2 rodes la carrosseria sigui el teu cos i el que amb un turisme pot ser una rascada, en moto pot ser una ferida greu o mortal?  Informa’t i vés ben preparat si circules sobre 2 rodes.

Vols assegurar la teva moto? El RACC t’ofereix confiança i seguretat. Més informació aquí.

Sense respostes