Accés a l’habitatge: quines ajudes hi ha?

Estàs buscant un pis i no t’acaben de quadrar els números? Normal, l’accés a l’habitatge continua sense ser un objectiu fàcil, i menys avui dia. No obstant això, hi ha algunes ajudes, especialment per al lloguer, que potser et seran d’utilitat. I és que amb una petita empenta, algunes coses resulten més senzilles.

accés a l'habitatge

Aquestes són les ajudes que pots trobar actualment a Catalunya per a tenir accés a l’habitatge:

Prestacions per al pagament del lloguer: per a persones o unitats de convivència amb uns ingressos que no superin 1,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ni siguin inferiors als necessaris per pagar el lloguer. Per poder optar a aquests ajuts, s’ha d’acreditar un mínim de 5 anys de residència legal a Catalunya, dos dels quals immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, i ser titular del contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent. Aquesta prestació es convoca de forma anual.

Habitatges de protecció oficial: tot i que no es consideren pròpiament prestacions, es tracta d’habitatges més assequibles econòmicament que els que podem trobar a preu de mercat. Això sí, per poder optar a un d’aquests habitatges, cal estar inscrit al registre de sol·licitants d’habitatge públic del respectiu municipi i complir els següents requisits econòmics.

  • Venda: els ingressos per unitat familiar han de ser, com a màxim, de 2,33 vegades l’IRSC, per a les de règim especial; 5,14 vegades l’IRSC per al règim general; i 6,08 vegades l’IRSC per a habitatges de preu concertat.
  • Lloguer: els ingressos per unitat familiar estan limitats entre 2,33 vegades l’IRSC i 4,21 vegades, en funció dels anys de lloguer i de si es tracta d’habitatges de règim especial o general.
  • Lloguer amb opció de compra: el límit d’ingressos oscil·la entre 2,33 i 6,08 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), depenent del règim de l’habitatge.

Avalloguer: es tracta d’un ajut per donar més seguretat a les persones propietàries que vulguin llogar el seu habitatge. Ofereix la possibilitat de percebre un màxim de 5 mesos de lloguer en cas d’instar un judici per poder desnonar l’inquilí per impagament de les rendes.

Ajudes d’accés a l’habitatge per a persones en situació d’atur de llarga durada: són ajudes d’entre 100 i 200 euros al mes durant un any, pensades per a famílies que, per la seva situació vulnerable, no poden afrontar els pagaments mensuals del lloguer o la hipoteca.

Prestacions urgents per impagament de lloguer, hipoteca o per desnonament: són ajuts a fons perdut destinats a persones que han contret deutes pel seu habitatge. El seu objectiu és garantir que la persona afectada pugui conservar un lloc on viure.

Ajuts a la rehabilitació: dirigits a titulars d’habitatges o d’edificis d’un sol habitatge que vulguin millorar les instal·lacions, la mobilitat o l’aïllament; o comunitats de propietaris que vulguin actuar sobre patologies, deficiències, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat. Els edificis situats a la ciutat de Barcelona queden exclosos d’aquests ajuts ja que disposen de subvenció per part del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Pots consultar tota la informació sobre els ajuts disponibles a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. I no ho oblidis, així que tinguis el teu habitatge, contractar una bona assegurança per protegir aquesta important inversió i, sobretot, la teva llar.

Deixa un comentari