Saps que pots perdre punts del carnet si…

Majoritàriament, el titular s’ha de completar amb: “…condueixes per sobre de la velocitat permesa?”. Aquesta és la infracció que més punts ha restat del permís de conduir des de la implantació d’aquest sistema a Espanya el juliol del 2006. No obstant això, la Direcció General de Trànsit (DGT) va alertar recentment d’una altra infracció que, a causa de les campanyes de vigilància , ha provocat una creixent pèrdua de punts en els últims anys: l’ús del mòbil al volant. No obstant això hi ha moltes altres formes de perdre punts del carnet.

El 2014 va entrar en vigor la nova Llei de Trànsit, que va modificar la gravetat d’algunes infraccions i, amb això, els punts associats. Agrupades per categories, les infraccions que provoquen pèrdua de punts en l’actualitat són:

Alcohol i drogues
La conducció havent consumit drogues es penalitza amb retirada de punts

Control de consum de drogues. Font: DGT.

  • El consum d’alcohol està penat amb la pèrdua de 4 o 6 punts en funció de la taxa detectada a la prova d’aire aspirat: 4 punts si es troba entre 0,25 i 0,50 mg/l, i 6 punts si supera els 0,50 mg/l. Els conductors professionals o novells (menys de dos anys d’antiguitat del permís) perdran 4 punts entre 0,15 i 0,30 mg l, i 6 si superen els 0,30 mg/l.
  •  Conduir amb presència de drogues a l’organisme i incomplir l’obligació de sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol o drogues provoquen la pèrdua de 6 punts.
Velocitat

Es poden perdre punts del carnet fins a un total de 6 per excés de velocitat. La pèrdua de punts per conduir per sobre del límit de velocitat permès depèn de la velocitat a què se circuli, segons la taula següent:

Conduir a una velocitat superior a la permesa està penalitzat amb la retirada de punts

Taula de sancions per superar els límits de velocitat. Font: CNAE.

Senyals i normes generals de circulació

La conducció temerària, la participació en curses de vehicles no autoritzades i la circulació en sentit contrari estan penats amb la pèrdua de 6 punts.

A més a més, compte amb les següents infraccions –algunes, habituals–, que resten 4 punts:

  • No respectar les prioritats de pas i no aturar-se davant un stop o semàfor en vermell.
  • Avançar posant en perill els que circulin en sentit contrari o en circumstàncies de visibilitat reduïda, i avançar posant en perill o entorpint els ciclistes.
  • No respectar la distància de seguretat amb el vehicle precedent.
  • Realitzar la maniobra de marxa enrere en autopistes i autovies.
  • Tirar objectes perillosos a la via (que puguin provocar incendis, accidents…) o obstaculitzar la circulació.
perdre punts del carnet

Tres punts menys per fer servir el mòbil.

Distraccions i fatiga

Progressivament, les últimes reformes de la Llei de Seguretat Viària han anat incorporant noves sancions per evitar el risc de les distraccions en la conducció. Avui, fer servir el mòbil manualment o manipular el navegador o GPS mentre es condueix està penat amb la pèrdua de 3 punts, així com utilitzar auriculars o “altres dispositius que disminueixin l’atenció”.

Els conductors professionals poden perdre 6 punts per excedir-se en més del 50% en el temps de conducció o la minoració en més del 50% del temps de descans.

Cinturó, casc i cadiretes infantils

Conduir sense cinturó de seguretat, sense casc o amb casc no homologat, o sense els sistemes de retenció infantil adequats està penat amb la pèrdua de 3 punts. Perdre punts del carnet per aquesta via pot ser molt recurrent si no prens l’hàbit.

Detectors i inhibidors de radars

L’última reforma de la Llei de Trànsit va prohibir l’ús de detectors de radars, amb una sanció de 200 euros i perdre punts del carnet fins a un total de 3 punts. L’ús d’inhibidors és infracció molt greu i està penat amb la pèrdua de 6 punts, així com alterar el funcionament del tacògraf o el limitador de velocitat.

Finalment, també està penat amb la pèrdua de 4 punts conduir amb el permís de conducció suspès o tenint prohibit l’ús del vehicle que es condueix, o conduir un vehicle sense el permís o la llicència adequada.

Com recuperar els punts perduts

En complir-se, al juliol del 2014, els vuit anys del permís per punts, la DGT va informar que gairebé 20 milions de conductors disposaven dels 15 punts del seu permís de conduir (els 12 inicials més els tres de bonificació per no haver rebut sanció), cosa que equival a prop d’un 75% del cens de conductors a Espanya. Per contra, més de 177.000 conductors havien esgotat completament els seus punts. El saldo de punts es pot consultar a la delegació territorial de Trànsit o a través de la seu electrònica de la DGT.

L’actual permís de conduir permet la recuperació dels punts perduts, tant parcialment (fins a un màxim de 6 punts) com totalment (si s’han perdut tots els punts). Com a entitat experta en la formació de conductors, el RACC és una entitat homologada per a la realització de cursos de recuperació de punts a tres centres propis de la ciutat de Barcelona.

I si ets dels que pensa que no cal arriscar-se i perdre punts del carnet, ja que conduir forma part del teu dia a dia laboral (sobretot si ets autònom), pensa que a banda de respectar les normes, no està de més tenir una bona assegurança a mida.

Sense respostes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *