Quins elements de l’automòbil caduquen?

Amb el pas del temps certs components del nostre automòbil es van desgastant. Per a garantir la nostra seguretat i la dels ocupants del nostre vehicle, és primordial conèixer quins elements caduquen.

A part dels que canviem imprescindiblement cada cert temps, com l’oli del motor, les pastilles i el líquid de fre, els pneumàtics, la corretja de distribució o l’embragatge, hi ha d’altres components que cal canviar periòdicament per a assegurar-nos que el nostre vehicle funciona correctament.

Tot seguit us detallem els components que cal canviar periòdicament. També aprofitem per a recordar que tots els socis RACC tenen, entre tots els avantatges de ser soci, una revisió anual gratuïta del vehicle.

El coixí de seguretat

Si el nostre cotxe té entre 10 i 15 anys ens hauríem de plantejar seriosament revisar que els coixins de seguretat funcionen correctament. En principi, les marques en garanteixen la durabilitat indefinida; així i tot, es recomana revisar-los cada 5 anys. Al taulell de comandaments, encara que el pilot del coixí no s’encengui, és possible que no funcioni correctament, cosa que passa algunes vegades. Hem de parar atenció a d’altres indicadors, com l’SRS, que ens informa si el coixí de seguretat tampoc no funciona adequadament. Tant en el primer escenari com en el segon, hem de portar el cotxe al mecànic amb màxima urgència. En cas d’accident, les probabilitats de patir lesions greus s’incrementen fins a un 80% si aquest element de seguretat no funciona correctament.

elements de l'automòbil que caduquen

 

L’ABS

En cas de frenada brusca, l’ABS és el responsable d’evitar el bloqueig de les rodes, i és un element de seguretat fonamental. Té una durabilitat estimada de prop de 8 hores, xifra que equival a unes 10.000 frenades fortes. Igual que el coixí de seguretat, aquest element hauria de durar tota la vida útil de l’automòbil. Tot i això, i depenent de l’ús que en fem, la seva vida pot reduir-se. Hem d’estar atents també al quadre de comandaments, i en cas que la icona de l’ABS hi aparegui, hem d’anar immediatament al mecànic. Se’n recomana la revisió cada 5 anys.

El control d’estabilitat (ESC)

És un altre dels elements de seguretat importants del vehicle. En cas que els pneumàtics perdin tracció, per exemple en un revolt, i més en cas de sòl lliscant, és l’encarregat de compensar aquesta tracció i evitar que sortim de la carretera. No disposar del control d’estabilitat incrementa el risc d’accident en un 50%. La revisió també hauria de fer-se cada 5 anys. En cas que el llum d’avís s’encengui, haurem de canviar immediatament l’element.

seguretat esc

El cinturó de seguretat

És l’element que més vides ha salvat, aproximadament 1 milió fins ara. S’estima que té una durabilitat de prop de 20 anys. En cas que patim un accident, les probabilitats de patir danys físics augmenta un 100% sense aquest element. La manera més fàcil de veure si el cinturó està deteriorat és comprovar la banda tèxtil del cinturo i els ancoratges. La revisió es recomana fer-la com a màxim cada 2 anys.

El catalitzador

Aquesta peça és l’encarregada de filtrar el fum, eliminar partícules contaminants i evitar soroll excessiu del motor. Es recomana canviar-lo cada 40.000-60.000 km. Un molt bon signe que el catalitzador està obsolet és l’increment del consum del vehicle. En aquest cas, hauríem de canviar-lo al més aviat possible.

Revisions periòdiques

És molt recomanable revisar periòdicament el nostre vehicle, tant si té problemes visibles com si no. Components com el climatitzador, el tancament centralitzat, els eixugaparabrises, la bateria… que tot i que potser no afecten directament la seguretat del vehicle, sí que poden resultar molestos i afectar el funcionament normal del cotxe.