Quina documentació cal que porti al vehicle?

Quan ens preparem per a un viatge, és típic fer un repàs de tot els papers que hem de tramitar i tota la documetnació que hem de portar a sobre. Tot i això, en els desplaçaments quotidians, hem de recordar que també és fonamental portar papers. T’ajudem a recordar quina és la documentació obligatòria que has de portar al vehicle (ja sigui cotxe o moto), perquè no et maleeixis tu mateix quan et parin en un control policial

Vector concept of documents for visa application set

Has de portar els documents següents:

  • Permís de conduir.

  • Permís de circulació del vehicle o autorització provisional expedida per Trànsit.

  • Targeta de les característiques tècniques del vehicle.

  • Informe favorable de la ITV i adhesiu, en els casos en què el vehicle ja l’hagi hagut de passar.

A més, hi ha dos documenta que no és obligatori portar, però sí recomanable: pòlissa i rebut de pagament de l’assegurança obligatòria, i rebut de pagament de l’impost de circulació.

Sense respostes