Què pot passar si condueixo sense assegurança?

Circular sense assegurança

T’ha vençut mai l’assegurança del cotxe i has trigat uns dies a renovar-la? T’ha passat alguna vegada pel cap (esperem que no!) anar sense assegurança perquè a tu “mai no et passa res”? No te la juguis! A més del risc que suposa per a la teva seguretat, circular amb un vehicle sense assegurança és una infracció que pot tenir conseqüències greus, no només per la multa econòmica, sinó pel que podria passar en cas d’accident.

Cal tenir el cotxe assegurat de totes totes

  • Circular sense assegurança està prohibit per llei. La Llei espanyola recull en un Reial decret legislatiu la prohibició de circular sense assegurança amb qualsevol vehicle. Només n’estan exempts aquells que ja estan donats de baixa al Registre de Vehicles de la DGT.
  • I si tinc el cotxe aturat? Que no circulis amb el cotxe no vol dir que no hagis de tenir l’assegurança al dia. Si el tens aparcat al carrer és probable que acabis tenint notícies de la policia. I encara que estigui en un aparcament tancat, el millor és tenir-la en ordre a tots els sentits.

Què pot passar si tinc un accident sense tenir assegurança?

  • Qui se’n fa responsable? El responsable d’un accident és el conductor, tot i que el propietari també n’és responsable solidari. Si l’assegurança no està en ordre, el conductor serà la persona reclamada, però si es declara insolvent respondrà el Consorci de Compensació d’Assegurances, que perseguirà el responsable solidari (és a dir, el propietari del cotxe) perquè assumeixi les despeses.

Què passa si m’enxampen circulant sense assegurança?

  • Multes i cotxe immobilitzat. No és el mateix tenir el cotxe sense assegurança un parell de dies que tenir-l’hi diversos mesos, però sempre hauràs d’esperar una multa que va des dels 601 als 3.005 €. A més, podràs tenir el vehicle immobilitzat d’1 a 3 mesos, fins i tot 1 any, i qui paga el dipòsit del vehicle és el propietari.

És fàcil detectar que un cotxe no està assegurat?

  • Només per la matrícula ja es pot saber. Actualment la policia —en qualsevol moment a través de la matrícula del cotxe— pot saber si tenim l’assegurança al dia consultant de manera telemàtica el Fitxer Informatiu de Vehicles Assegurats (FIVA). Per això ja no és obligatori portar l’assegurança al vehicle, encara que és recomanable.
  • Termini per justificar que tenim assegurança. Es pot donar el cas que a l’agent no li aparegui com a assegurat un vehicle que realment sí que ho està, per algun error informàtic. Si no portes el rebut de l’assegurança a sobre, tindràs 10 dies per demostrar que la tens a la Prefectura Provincial de Trànsit.

En definitiva, no hem de considerar l’assegurança com una obligació de l’Administració, sinó com una manera de gaudir del nostre cotxe amb tranquil·litat i seguretat. Al RACC t’oferim diferents modalitats d’assegurances de cotxe que es poden adaptar a les teves necessitats i a la teva butxaca.