Què diu el RACC sobre l’Avantprojecte de Llei de Trànsit?

El passat dijous 28 de novembre, va començar la tramitació parlamentària de la reforma de la Llei de Trànsit. El RACC ha posat de manifest diferents aspectes que podrien millorar-se i ha realitzat algunes propostes. Resumim les principals en aquest post i us adrecem a la següent documentació per consultar-les totes i conèixer la seva argumentació:

avantprojecte de Llei de trànsit

CASC I CICLISTES

El que diu l’Avantprojecte de Llei: L’ús del cas serà, com a mínim, obligatori pels conductors i ocupants de bicicletes menors de 18 anys a totes les vies, i per a tots aquells que circulin per vies interurbanes.

La proposta del RACC:

  • Que l’obligatorietat de l’ús del casc per als ciclistes en entorns urbans estigui adreçada únicament als menors de 15 anys, com ja s’estableix a diferents països europeus.

  • Que s’estudiï l’oportunitat d’introduir un sistema d’identificació de les bicicletes i de l’assegurança obligatòria per a aquestes.

CONDUCCIÓ SOTA ELS EFECTES DE LES DROGUES O L’ALCOHOL

El que diu l’Avantprojecte de Llei: S’incrementa de 500 a 1.000 € la sanció per conduir amb presència de drogues a l’organisme, per conduir amb taxes d’alcohol superiors a les reglamentàriament establertes o per negar-se a realitzar les proves per a la seva detecció.

La proposta del RACC:

  • Establir una taxa d’alcoholèmia 0 per a conductors novells i professionals.

  • Augmentar les multes de 500 a 1.000 € només en els casos de conductors reincidents (i per aquells amb taxes d’alcoholèmia superiors a 1,20 gr/l).

  • Estudiar la possibilitat d’introduir selectivament els alcolocks a vehicles de transport col·lectiu de persones i mercaderies.

VELOCITATS MÀXIMES A VIES INTERURBANES I URBANES

El que diu l’Avantprojecte de Llei: S’amplien els trams sancionadors i de detracció de punts cobrint possibles modificacions de les velocitats màximes, tant en límits inferiors (>20Km/h) com superiors (>130Km/h).

La proposta del RACC:

  • L’augment del límit de velocitat a 130 Km/h cal aplicar-lo de manera selectiva i evitant sempre generar confusió al conductor. Els trams seleccionats han de ser suficientment llargs, estar molt ben senyalitzats i cal delimitar unes zones de transició, fàcilment identificables pels conductors.

  • Seria desitjable delegar en la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment la definició dels barems de l’índex d’accidentalitat, distància de visibilitat, traçat, etc. que permetrien la implantació del límit de 130Km/h.

  • Per altra banda, substituir el límit de 50 Km/h actualment existent a zona urbana per una regulació més restrictiva -en funció de les característiques de la via- és un sistema que pot confondre el conductor, que haurà d’estar permanentment pendent de quin és el límit vigent de la via per la qual circulen. El RACC considera que és millor que existeixi un límit genèric i que siguin els Ajuntaments els que decideixin, en cada cas, si és necessari reduir-lo.