Les 14 propostes del RACC per millorar la qualitat de l’aire

[Trobaràs tota la informació sobre el tema de les restriccions de trànsit actualitzada en aquest enllaç.]

 

Data de publicació 07/06/2017

En els darrers mesos, la Generalitat de Catalunya i l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) han anunciat mesures que contemplen diferents restriccions de circulació per als turismes i les furgonetes més antics.

El RACC ha estudiat aquestes mesures i ha presentat a la Generalitat de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona un document que inclou un seguit de canvis i un paquet de propostes a les mesures per a millorar la qualitat de l’aire.

El Club considera que cal prendre mesures per millorar la qualitat de l’aire, i algunes d’aquestes mesures passen per eliminar els vehicles més contaminants de forma progressiva i coordinada.

Per a dur a terme aquest objectiu, el RACC defensa un seguit d’actuacions que s’han de donar en paral•lel per tal que el seu efecte agregat doni els resultats esperats i la mobilitat obligada dels ciutadans es vegi garantida, tant per desplaçar-se per anar a treballar com per accedir als serveis sanitaris o a centres educatius o universitaris.

mesures qualitat de l'aire

A continuació trobaràs les 14 propostes del RACC per millorar la qualitat de l’aire:

1.  Aplicació progressiva, homogènia i coordinada de les restriccions  

La manca de coordinació entre el programa de mesures estructurals de la Generalitat i l’AMB genera confusió entre els usuaris, donat que les dues normatives difereixen pel que fa a quins són els vehicles afectats, el moment d’aplicació de les mesures i l’àmbit geogràfic d’aplicació. Per altra banda, no s’ha especificat si hi haurà vehicles o usuaris exempts de la normativa.

Propostes RACC:

El RACC proposa una aplicació progressiva de les zones de baixes emissions que inclogui els següents aspectes:

1. Una sola normativa

Establir una única norma per a tots els usuaris, enlloc de dues que no coincideixen en res. Preferentment, aplicar inicialment els criteris aprovats per la Generalitat, és a dir, restriccions a vehicles anteriors a 1997 i anar ampliant el veto progressivament segons els resultats obtinguts. Això garanteix que no quedaran afectats més usuaris que els necessaris per assolir uns nivells de qualitat de l’aire que compleixin la normativa europea.

2. Ampliació de la xarxa de punts de mesura de la qualitat de l’aire i rigor en  les mesures

Amb la finalitat de tenir més precisió en les mesures, ampliar la xarxa de punts de mesura de la qualitat de l’aire, de manera que les restriccions només s’hagin d’aplicar allà on veritablement s’estiguin donant els problemes de qualitat de l’aire. Caldria també tractar de forma rigorosa la informació relativa a les causes i les conseqüències dels valors de la qualitat de l’aire evitant generar alarma entre la població.

3. Ampliació del període d’adaptació

Implementar les mesures amb suficient anticipació per als usuaris (3 anys per a les mesures estructurals) de forma coordinada i en un àmbit territorial únic.

4. Incorporació dels vehicles pesants

Incloure dins les mesures als vehicles pesants més contaminants, ja que quan aquests vehicles són antics són més contaminants que els turismes i les furgonetes, tant de partícules com de NOx. Fer un estudi a fons de les emissions reals de les motos i decidir en conseqüència.

5. Limitació horària de les restriccions

Limitar les restriccions a les hores de màxima mobilitat: de dilluns a dijous de 8h a 20h i els divendres de 8h a 15h. Aquest últim dia tot pensant en la mobilitat de cap de semana.

6. Establiment d’excepcions

Deixar exempts de les restriccions els vehicles d’alta ocupació (3 o més passatgers), així com els vehicles de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles de serveis d’emergències.

2.   Compensacions i regulació econòmica:

El canvi a vehicles nets pot suposar un elevat cost d’adaptació per als usuaris afectats per les restriccions, fet que requereix un sistema compensatori estable i la implantació d’avantatges impositius que beneficiïn a qui menys contamina.

Propostes RACC:

7. Inversió del nou impost de CO2 en ajuts per a la renovació del parc

Invertir la recaptació del nou impost de CO2 per ajudar econòmicament als usuaris afectats per les restriccions perquè canviïn el seu vehicle dièsel antic per un altre de més net que disposi d’etiqueta ambiental. Considerem aquesta compensació indispensable, ja que està previst que l’impost sobre el CO2 gravi més aquells usuaris amb vehicles antics, als quals per altra banda se’ls restringirà la circulació.

8. Establir les tarifes d’aparcament regulat en funció de les emissions

Establir les tarifes d’estacionament en zona regulada en funció del potencial
contaminant dels vehicles. D’aquesta manera es pot oferir una tarifa més baixa als vehicles més nets i més alta als més emissors, mantenint la neutralitat recaptatòria respecte l’escenari actual.

9.  Desincentivació  del consum del dièsel

Equilibrar progressivament l’impost d’hidrocarburs entre gasoil (0,37€/l aprox. actualment) i gasolina (0,46€/l aprox. actualment) per tal d’evitar seguir incentivant els vehicles dièsel.

10. Vincular l’impost de circulació a les emissions

Implantar un canvi fiscal que permeti vincular l’impost de circulació a les emissions nominals de NOx i PM, enlloc de fer-ho en funció de la potència fiscal.

transport públic a Barcelona

3.  Millora del transport públic i de les infraestructures de transport:

La congestió als corredors d’accés a Barcelona des d’altres punts de l’àrea metropolitana col•labora de forma important a empobrir la qualitat de l’aire. En els trajectes d’intercanvi entre Barcelona i el seu entorn metropolità la mobilitat en vehicle privat és més elevada degut a la manca de competitivitat del transport públic. Per tant, la connectivitat en transport públic entre Barcelona i el seu entorn és on s’ha de posar el focus de millora.

Propostes RACC:

11. Millora de la xarxa de Rodalies

Incrementant la fiabilitat tant en freqüències com en temps de trajecte per tal que siguin una alternativa àgil i vàlida al trànsit en vehicle privat (desdoblament de la R3, soterrament a L’Hospitalet, via orbital del Vallès, etc.) i reduint el preu dels bitllets.

12. Potenciar els Park&Ride de les estacions de ferrocarril metropolitanes

Integrant el preu de l’aparcament dins el sistema tarifari de l’ATM, incrementant el número de places de què disposen, millorant-ne la senyalització d’accés i oferint informació de la seva ocupació en temps real.

13. Implantar carrils Bus-VAO de baix cost

Implantar aquesta tipologia de carrils Bus-VAO de baix cost (amb marques viàries) a la B-23 i a la C-31 Nord.

14. Instal•lació de senyalització de velocitat variable

Continuar la instal•lació de senyalització de velocitat variable als corredors d’accés a Barcelona que encara no en disposen, com la C-58.

Comentaris
 1. Lluis Franquesa

  M’ agraderi saber qui és l’ encarregat de dicidir quins cotxes ha de porta un adhesiu o un altre de contaminació.
  Tots els cotxes passem la ITV. suposo que ells saben el cotxe que comtamina mes o menys, Per que hi han cotxes que portan l’ etiqueta i posen el gasoil mes barat que troben, I per passar la ITV. li posen un additiu perquè no faci fums, si contaminen que comencin pel gasoil que venen i alo millor no contaminarim tant.
  Penso que las ITV nomes son per recaudar diners, Cada ITV de difers llocs et miren cosas diferens.
  Per cert jo sempre i e posat el mes bo i gasta menys i tira mes, i no tens problemas al cotxe.

 2. Atès el mapa de principals causes contaminants per a la ciutat de Barcelona, el cotxe privat –de benzina o gasoil- no es la primera respecte a d’altres per tots conegudes:
  • Camions i furgonetes de transport privat (majoritàriament amb gasoil). Molts d’ells dedicats al repartiment de productes relacionats amb el sector de la restauració i el comerç al detall, ara majoritarsi al centre de Barcelona, i que han crescut impulsats per la molt alta densitat demogràfica (veïns + turistes) de la ciutat.
  • Vehicles de transport urbà i de rodalies. (gran part amb gasoil).
  • Vehicles de servei públic. Taxis ciutadans i forànis. Bombers. Ambulàncies. Etc.
  • Grans creuers ancorats al port. Amb els seus generadors d’energia en marxa permanentment i alimentats per gasoil.
  • Tràfec aeri de l’aeroport de Barcelona. Grans motors amb gran consum per les maniobres d’enlairament i aterratge.
  • Vehicles de tota mena de fora de Barcelona. Que colapsen diariament les vies d’entrada-sortida a la ciutat.
  Es de suposar que els polítics han pres aquestes mesures contra el vehicle privat per ser les mes fàcils d’aplicar, i –per que no ?- per impulsar el sector de l’automoció com motor econòmic. La massa social afectada es nombrosa però molt atomitzada, vulnerable i, creuen, amb insuficient capacitat d’unió i rebuig.
  Cal també afegir que la mesura pot ser ILEGAL e ILICITA, per vulnerar la vigent normativa de revisions anual de les ITVs que, estoicament, hem vingut patint i pagant des de fa anys.
  Encoratjo al RACC i a tots el usuaris afectats –nosaltres tenim dos cotxes a la família sense distintiu groc- a fer pinya per a compartir amb l’Ajuntament les seves inquietuts ecologistes però sugerint un mes equitatiu repartiment dels costos.

 3. Mario Argilés Serés

  La qualitat del aire no es cap broma; en algún moment ens hi tenim que posar i quan mes aviat millor, sense deixar coses per demà.
  Es correcta la intenció de Progressiva, Homogènia i Coordinada; sense cap tipus exención, el tindre vehicles axis com altres mitjans que afecten de forma subsidiaria, cal cumplir lo que es pretén protegir.
  Contemplan Una Única Normativa. Fundamental posarse d’acord
  Ampliant la xarxa de mesures.
  Períodes d’adaptació lo mes curts possibles. Amb el temps hi ha oblit
  Incorporació de tot tipus de vehicle, sent mes estricta amb els que fan més presencia o contaminen més.
  Restriccions amb Limitació Horaria condicionada a la seva contribució en la contaminació i a la orografia dels carrers.
  Excepcions sols a canvi de restriccions i controls, a més excepcions mes controls i exigencias.
  Leo que se personaliza en el coche cuando se habla de vehículos. No se debe de olvidar a las motos. Comprobada esta que su contribución a la mala calidad del aire, por emisiones contaminantes es mayor que la de los coches.
  Acto seguido, hay que iniciar el estudio sobre la Contaminación Acustica
  Salutacions i gracies
  Mario Argilés

 4. Opino també que cal inventariar també la contaminació produïda en el Port pels vaixells i pels avions que passen pel damunt de Barcelona. Per posar les coses en el seu lloc, cal saber tot, no solament algunes coses. Pregunta: perquè tornen a passar camions de gran tonatge per la ronda litoral? Generen embussos i molta contaminació.

 5. marc mañas

  Bon dia tal com diu en Jose Gutierrez no hi ha un filtre per els gasos del dièsel?, jo tinc un dièsel que va costar-nos 30.000€ m’ajudaran ha comprar un altre igual.

 6. Fco. Javier Pablos^Perez

  No estoy de acuerdo en nada. Sólo en que hay que evitar la contaminación. Barcelona no es una ciudad aislada como Las Vegas. El tráfico no es sólo de entrada, también hay retenciones diarias de salida. Persona que van a la ciudad a hacer muchas gestiones y precisan el coche. Personas que salen y no van a trabajar o a lo que sea en el centro de la población a la que se desplazar, en ocasiones van a polígonos o zonas cercanas. ¿Porqué nadie se preocupa de VENTILAR la ciudad. ¿Recordamos los túneles a hacer en la montaña de el Tibidabo , no para circular, sino para ventilar?. Hoy día hay muchos sistemas, todos hablan de reducir, nadie de ventilar.

 7. Rossend

  O jo no m´entero o que algún explique per qué “cony” (am perdo) serveixen les I:T:V; , només per fer una despesa mes,?????

 8. PILAR ALTARRIBA MURADELL

  Som família de tercera edat.Faig servir poc el cotxe, però el necessito per desplaçaments puntuals. Els transports públics són pocs, insuficients i mal adaptats per a la gent gran.

 9. Elisa Viñas Borau

  Prioritari el control de vehicles pesants. Les autopistes que travesen el Vallès, tenen sempre un o dos carrils plens de camions. Es aquí on s’ha de començar a actuar.

 10. Jose Gutierrez

  Jo tinc un cotxe amb 13 anys i ara mateix he fet 100.000km només l’agafo algun cap de setmana,
  quan el vaig comprar es recomenaba la compra
  del diesel, per Barcelona vaig sempre en moto, jo he parlat amb esoecialistes i diuen que es poden
  ficar filtres amb el que el priblema de la contaminaciò queda sol.lucionat. Aleshores de que es tracta? de no contaminar o de vendre cotxes, jo no puc fer aquesta despessa, marxo a viure a Berga?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *