La cobertura de responsabilitat civil

Tots hem sentit parlar de la cobertura de responsabilitat civil obligatòria unes quantes vegades. Una definició ràpida i simple pel que fa a legalitat pot ser: l’assegurança mínima que un vehicle necessita per poder circular per la via pública sense ser sancionat. Però a més d’aquesta breu definició, cal conèixer altres aspectes d’aquesta assegurança bàsica amb una mica més de profunditat.

Què cobreix una assegurança de responsabilitat civil exactament?

Aquesta modalitat de cobertura és el que es coneix popularment per “assegurança a tercers”. En definitiva que si, per exemple, ens veiéssim involucrats en un accident en què tenim la culpa, els altres implicats rebran un pagament pels danys, tan físics com materials. Això sí, hi ha un límit. Segons el Reial Decret 1.507/2008, de 12 de setembre, la cobertura arriba a un màxim de 70 milions d’euros en el cas de produir danys a persones i un màxim de 15 milions d’euros en el cas de produir danys a vehicles i béns.

responsabilitat civil

El que no cobreix, i hem de tenir molt en compte, són els nostres propis danys en cas de sinistre, ni a la nostra persona ni al nostre vehicle. I val la pena recordar que en cas d’accident amb un tercer que sigui familiar tampoc cobreix legalment els danys al vehicle, però sí els danys personals. Això és així per evitar fraus, tot i que pot resultar injust segons les circumstàncies. Per això, quan sortim amb familiars que van amb altres vehicles, millor mantenir una certa distància.

La cobertura voluntària

És més que probable que la nostra companyia ens ofereixi, per completar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, la cobertura de responsabilitat civil voluntària o suplementària. Aquesta cobertura té l’objectiu de cobrir possibles danys a persones o objectes que excedeixin les quantitats de la cobertura bàsica. Augmenta aquesta cobertura en 50 milions d’euros per sinistre, el que ens dóna, evidentment, tranquil·litat, perquè rarament es produirà un sinistre amb imports superiors.

Quin preu pot tenir?

La veritat és que els preus poden variar bastant. Cada asseguradora estableix l’import segons els barems propis atenent-se, entre altres, als nivells de sinistralitat. En qualsevol cas convé mirar l’import de la pòlissa però també la garantia i la confiança que ens ofereix la companyia i la transparència a l’hora de conèixer la lletra petita. També és important saber tant preus com garanties de cobertures superiors per prendre una decisió sobre aquest tema, sempre molt delicat.

El risc de circular sense assegurança

La cobertura de responsabilitat civil ens permet poder circular legalment amb el nostre vehicle, i també de forma tranquil·la, perquè desgraciadament tots estem exposats a un accident. Les sancions per no tenir una assegurança en regla poden ascendir dels 601 fins als 3.005 euros. Si ens paren i no tenim assegurança, el vehicle quedaria immediatament immobilitzat, i així s’estarà almenys durant un mes. Si som reincidents, la immobilització serà de tres mesos, i si el nostre vehicle està ja immobilitzat per les autoritats i ens “cacen”, no el podrem moure durant tot un any. En el cas que tinguem un accident amb un vehicle que no pot circular per ordre administrativa, haurem de pagar els danys a tercers de la nostra pròpia butxaca.

També es pot donar la circumstància que ens robin el cotxe i el lladre pateixi un accident. Sempre hem de denunciar immediatament el robatori així que en tinguem coneixement, però no serem responsables directes del que passi sinó que ho és el lladre; si aquest és insolvent, finalment serà el Consorci de Compensació d’Assegurances qui se’n faci càrrec.

Ara que ja domines el tema, estàs preparat per calcular el preu de l’assegurança del teu cotxe. Pots fer-ho online i no et prendrà més de 2 min.