Són fiables les gasolineres ‘low cost’?

Estem veient com es van obrint estacions de servei desateses (com s’anomenen oficialment), que tots coneixem per gasolineres low cost o de baix cost. Les trobem sobretot a les zones industrials o en llocs apartats dels nuclis urbans i en centres comercials.

Les diferències de preu per litre respecte a les convencionals, fa que ens preguntem si són segures i fiables.

Tot i que la legislació ha anat recollint variacions encaminades a la protecció de l’usuari, el canvi va arribar el 2013 amb la nova Llei d’Hidrocarburs, que promocionava la competència, i es va reblar el clau amb la liberalització del sòl destinat a estacions de servei de combustible. Ara ja formen part del paisatge, però algú segueix sense tenir clar si convé anar-hi o no.

Gasolineres low cost

En pot sortir perjudicat el meu vehicle?

Aquesta és la primera pregunta que tothom es fa. La idea estesa que per reduir el preu en aquestes gasolineres s’afegeixen altres líquids no és veritat. Només una empresa, CLH (Companyia Logística d’Hidrocarburs), pot subministrar combustible a una estació de servei, amb la qual cosa no hi ha cap diferència entre el de les de grans companyies petrolieres, que són les que normalment tenen personal i que anomenem convencionals, i les low cost. Però sí que és cert que entren en joc els additius que s’hi afegeixen, que en el cas de les convencionals en principi són de més qualitat, encara que és difícil de comprovar.

Tot i que no resulten massa científiques, tenim maneres casolanes de saber si el resultat dels dos combustibles és igual de vàlid. Es poden fer algunes petites comprovacions. Amb l’ordinador de bord com el que porten molts cotxes avui en dia resulta més senzill, però, si no en tenim, apuntarem el nombre de quilòmetres que fem amb un dipòsit estàndard posant a zero el comptaquilòmetres parcial; proveirem la mateixa quantitat de litres de combustible en una benzinera i en l’altra i verificarem el nombre de quilòmetres que hem fet en cada cas. Però ho hem de fer amb recorreguts semblants, per exemple, en desplaçaments habituals a la feina.

També haurem d’estar atents al comportament del motor i, per descomptat, ho consultarem al nostre mecànic si observem alguna alteració.

Com pot ser que venguin el combustible més barat?

Hi ha diferents motius pels quals una gasolinera pot vendre el combustible més barat.

 • Primer, com que no tenen personal per omplir els dipòsits s’abarateixen els costos. Això permet a l’empresa reduir el preu per litre. En aquest sentit, la major part de gasolineres low cost tenen almenys una persona per cobrar. En alguns casos ni tan sols això, perquè l’usuari paga a una màquina. En algunes CCAA existeix legislació sobre el tema que obliga a tenir com a mínim un empleat per cobrar. Evidentment, encara que sigui legal, si vas amb pressa i es produeixen problemes, hauràs d’esperar que arribi un treballador.
 • El segon que, com ja hem esmentat, se situen en zones allunyades dels centres urbans o en zones industrials. Per tant, el terreny és més barat.
 • Tercer, que algunes d’aquestes gasolineres es troben dins de recintes comercials propietat d’aquesta empresa, cosa que fa que, tot i tenir un marge de beneficis molt baix o pràcticament nul, s’incentivi la visita de compradors al centre comercial. Això ja passa des de fa anys, per exemple, a França i ara ho veiem aquí en moltes zones comercials. De tota manera, fins i tot dins d’una mateixa cadena, d’un lloc a un altre podem trobar diferències de preu i l’exigència o no de consumir a l’hipermercat.
 • Un altre cas diferent són els punts d’atenció de cooperatives, per exemple agrícoles, que compren a l’engròs i aconsegueixen avantatges per als membres d’aquesta cooperativa.

I les grans distribuïdores?

Aquestes empreses han vist reduïda la seva quota de mercat en determinades àrees (en general, a les zones més poblades). Per això s’han vist obligades a ‘buscar-se la vida’. Primer, mantenint un nivell de servei directe d’atenció respecte a les low cost. També amb programes de fidelització que mantinguin els clients habituals i n’atreguin de nous. Tot i que les low cost també pot ser que ofereixin aquest tipus de programes. Algunes d’aquestes empreses ja tenen també les seves pròpies low cost.

Obligacions

Cal tenir en compte, a qualsevol estació de servei, que hi ha mesures de seguretat obligatòries. Podem sol·licitar mesuradors de quantitat de litres si tenim algun dubte, fulls de reclamació, atenció per part d’algun treballador en cas de necessitat, que el preu anunciat sigui el que es reflecteix al sortidor, i, encara que sigui de menor importància, guants i paper d’un sol ús si ens toca fer gasolina a nosaltres.

Comentaris
 1. Pere Martínez

  Soc usuari de vehicles diesel de fa 30 anys. Sempre he buscat les gasolineres més barates i sense problemes. Es més, la unica avaria que he tingut, va ser just al repostar en una convencional, inmediatament es van gripar unes vàlvules de la bomba per portar aigua el gasoil. Respecte al consum, no hi ha una diferència apreciable.

 2. David Lorente García

  Tinc un cotxe del 2004 diesel i fa poc he tingut una reparació de 1600€ en reparar la bomba injectora, el meu mecànic diu que pot ser per fer gasoil a Low Costs i la veritat es que fa uns 5 anys que només poso a aquest tipus de benzineres. Puc saber d’alguna manera si el gasoil es de qualitat o no,tot i que hem diuen que no porta aditius? Mercés.
  Posdata.- No tinc ordinador d’abord.

  • RACC Bloc

   Bon dia David,
   L’avaria de la bomba injectora en un vehicle dièsel es pot produir per diverses raons, i el seu cotxe ja té gairebé 14 anys. És molt respectable l’opinió del seu mecànic, però no podem saber si ha estat perquè a alguna de les gasolineres en que omple el dipòsit han fet alguna acció no legal, perquè com es diu en el post, tot el combustible que va a les benzineres és el mateix i és el oficial.

   La qualitat mínima dels combustibles que es distribueixen a qualsevol benzinera de l’estat espanyol està regulada per les normes publicades al BOE (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-2779). De fet, les empreses de distribució es responsabilitzen de fer controls de qualitat molt exhaustius dels diferents combustibles abans que surtin de les seves plantes cap als punts de venda. Fins i tot estan obligades a conservar mostres durant força temps i poden ser auditats en qualsevol moment.

   Més enllà del punt de distribució poden sorgir problemes de contaminació en el transport o el magatzematge dels combustibles en les benzineres. Cosa poc probable, però que ha succeït alguna vegada. En el següent enllaç: https://www.alsglobal.es/noticias/CONTAMINACION-EN-ESTACIONES-DE-SERVICIO_291, veureu que no es pot descartar un problema en aquest sentit.

   També cal indicar que els combustibles inclouen additius que garanteixen un millor comportament dels motors i major estabilitat físico-química, tot i que alguns són només per donar color i poder diferenciar-los així.

   Esperem haver-lo ajudat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *