És efectiva la neteja amb ozó?

Un dels tipus de neteja de vehicles més efectiva és l’ozó, amb el qual s’arriba a tots els racons, eliminant bacteris i olors

Amb l’inici de les fases del desconfinament, cada dia són més les persones que tornen a fer servir el seu vehicle per reprendre l’activitat diària paralitzada per la pandèmia. En alguns casos pot existir el dubte sobre l’exposició del vehicle al virus, sigui per haver transportat gent contagiada o per tenir-ne la sospita.

Després d’haver vist els consells necessaris per arrencar el cotxe amb seguretat, també vam explicar com desinfectar un vehicle i vam aconsellar que es fes la neteja de l’interior amb ozó, un tipus de neteja molt recomanable per la seva alta efectivitat a l’hora d’eliminar possibles branques de bacteris o virus. Un servei que podem trobar al Centre RACC Auto.

L’ozó

Es tracta d’una molècula de tres àtoms d’oxigen, que també trobem a l’aire. Malgrat això, per fer-lo servir correctament i aconseguir la màxima efectivitat de les seves propietats, necessitarem una màquina generadora d’ozó, que alliberi aquest gas blavós i d’olor agradable per aconseguir la màxima neteja i desinfecció.

L’ozó elimina bacteris, virus, gèrmens, fongs i tota mena de microorganismes, entre els quals es troba la Covid-19, a més de les males olors que puguem trobar dins del vehicle per motius diferents. La inestabilitat d’aquesta molècula li permet convertir els citats microorganismes en molècules d’oxigen en dividir-se en el seu contacte, sent totalment inofensiva per a l’ésser humà una vegada acabat el procés. L’ozó és el major desinfectant natural, molt més que el clor o el lleixiu.

Avantatges

Com que és una forma de neteja i desinfecció ràpida amb un gas oxidant lliure de residus, actua com a microbicida, viricida, bactericida i desodoritzant, evitant la proliferació de possibles branques de virus, fongs i bacteris a l’interior del vehicle, a més de la neutralització de possibles olors molestes. Pel fet de tractar-se d’un element gasós, penetra per tots els racons d’un vehicle i arriba a totes les superfícies aconseguint la total desinfecció, sense alterar les propietats dels materials.

La desinfecció de l’ozó té una alta efectivitat, frena el creixement i el desenvolupament de possibles focus de contagi, cosa que en l’espai reduït d’un vehicle es converteix en una opció excepcional.

La desodoració és un altre dels grans avantatges de l’ozó, ja que és capaç d’eliminar el focus que provoca la mala olor, deixant un ambient fresc i renovat.

Aquest tipus de neteja ajuda a prevenir malalties com els virus anteriorment citats, a més de malalties derivades com la salmonel·losi o legionel·losi, ja que penetra en els conductes de ventilació de l’aire condicionat i comporta una gran desinfecció, per la qual cosa evitem un possible focus.

Com es fa?

Per a una neteja d’aquesta mena s’ha de disposar d’una màquina adequada per fer-la. Aquestes màquines han de ser sempre manipulades per un professional, ja que un mal ús durant el seu funcionament i l’exposició a l’ozó per una mala praxi poden derivar en infeccions de les vies respiratòries o altres malalties relacionades amb les vies respiratòries, ja que és un potent oxidant.

Es tracta d’un procés senzill, en el qual es col·loca la màquina dins del vehicle, perquè alliberi l’ozó i es reparteixi per tot l’interior, activant tot el poder desinfectant. Durant el procés totes les portes han d’estar ben tancades i sense ningú a dins, amb totes les reixetes de l’aire condicionat obertes.

La durada dependrà de la grandària del vehicle, entre els 15 i els 30 minuts. Després d’aquest procés, es ventilarà correctament el vehicle.

Com ja hem esmentat abans, aquest servei està disponible amb cita prèvia al Centre RACC Auto, amb descomptes especials per a socis del RACC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *