Embussos: 52.000 hores perdudes cada dia

Els embussos als accessos de Barcelona afecten diàriament dues-centes mil persones.

Amb l’arribada de la tardor els ciutadans reprenem la nostra mobilitat quotidiana. La reincorporació a la feina, l’inici del curs escolar i l’increment de l’activitat econòmica a les ciutats fan que ens retrobem amb els embussos. La congestió de trànsit, una situación que afecta especialment les persones que viuen o es desplacen a les grans ciutats, com ara Barcelona. El transport és necessari però el seu control és una tasca molt complexa.

Embús a Barcelona, congestió de trànsit a la Ronda

El RACC ha realitzat un ampli i detallat estudi sobre la congestió en els corredors d’accés a la ciutat de Barcelona que permet avaluar els efectes en temps i cost que té la congestió per als usuaris que cada dia es veuen atrapats a l’entorn metropolità. 115.000 vehicles pateixen embussos de trànsit. Són les xifres de la xarxa viària metropolitana en un dia laborable. Si ho traduïm en usuaris, la congestió afecta, en diferents graus, uns 200.000 usuaris que accedeixen diàriament a Barcelona amb vehicle privat o amb autobús, des d’un radi de 30 quilòmetres.

Aquesta situació varia segons l’hora del dia: el 62% de la congestió es concentra en una franja de sis hores punta, entre les 7 i les 10 del matí, i entre les 17 i les 20 de la tarda. I si hi ha una hora punta especialment conflictiva, aquesta és entre les 8 i les 9 del matí, en què es concentra el 36% de la congestió de trànsit.

Embussos en hora punta a la ciutat de Barcelona, hores de màxima congestió i punts crítics

La intensitat de la congestió també va per zones: les rondes i els corredors del Vallès Occidental i del Baix Llobregat concentren prop del 80% de les retencions de trànsit. Només les rondes suporten més del 30% de les congestions, especialmente a les entrades, una tendència que s’ha vist reduïda el darrer any, en contra del que passa al corredor del Maresme, on ha augmentat lleugerament la congestió.

Cada usuari perd 16 minuts al dia. Aquesta situació, de la qual el servei d’Infotransit del RACC es fa ressò cada dia a través del seu web www.raccinfotransit.cat, la seva app RACC Infotransit i a través de les diverses emissores de ràdio, ocasiona que, de mitjana, cada usuari perdi per la congestió 16 minuts al dia, el que equival a 52.000 hores perdudes diàriament pel conjunt dels usuaris.

Això vol dir que cada usuari que quotidianament accedeix a Barcelona en hora punta perd l’equivalent a 8 dies de treball l’any, i són els usuaris que circulen per les rondes els més perjudicats, suportant demores que poden superar els 30 minuts diaris. El temps i combustible perduts suposen un malbaratament estimat de 137 milions d’euros anuals, xifra que de ben segur justifica invertir decididament per una millor xarxa de transport públic a l’àrea metropolitana de Barcelona.Consells per reduir els embussos pel RACC

Menys crisi, més congestió. En els últims anys, principalment a causa de la crisi econòmica, la mobilitat als accessos a la ciutat es va reduir força i, paral·lelament, la congestió va disminuir. A partir del 2015, però, ja es va veure que la tendència començava a invertir-se i els ciutadans van notar un increment substancial del nombre de vehicles presents cada dia als accessos a Barcelona.

És per això que, si no s’articulen mesures en els propers anys, assistirem a una recuperació de la congestió, que es pot enfilar fins als nivells previs a la crisi, amb els consegüents perjudicis per als usuaris del transport privat i transport públic, per a la qualitat de l’aire i per a la competitivitat económica de l’àrea metropolitana.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *