Cinc solucions per reduir els riscos de l’angle mort al cotxe

Per raons purament naturals —la visió humana no cobreix totes les direccions— asseguts al volant d’un vehicle tenim un angle mort de visió que, en determinats casos, pot comportar situacions de gran risc…

L’angle mort és una zona lateral del vehicle en què el conductor no té visió mitjançant cap mirall retrovisor, ni l’interior ni els laterals. Al moment de canviar de carril no és possible veure el vehicle que circula en aquest punt mort, per la qual cosa es poden produir xocs laterals de gravetat. Com s’observa als vídeos, el major risc es dóna entre vehicles de dimensions molt diferents, però també existeix entre vehicles de la mateixa mida.

angle mort

Tot i la dificultat de cobrir aquest angle mort, hi ha solucions diverses per intentar minimitzar el risc:

1. Ajustar correctament els retrovisors
Segons recorda la Direcció General de Trànsit, s’han d’ajustar amb el vehicle parat i en terreny pla, i amb el conductor col·locat en la seva posició habitual:

  • El retrovisor interior s’ha de centrar a la finestra del darrere, de manera que cobreixi tot aquest camp de visió.
  • Els retrovisors laterals s’han d’ajustar just fins al moment en què es deixi de veure la carrosseria del propi cotxe.

2. Girar el cap o mirar de cua d’ull (amb precaució!)

L’angle mort ens impedeix veure els vehicles que circulen en paral·lel a nosaltres, per la qual cosa en la majoria de casos pot ser suficient amb gestos tan senzills com girar el cap o mirar de cua d’ull per comprovar que no hi ha cap vehicle en aquest punt. Són gestos que s’han de fer ràpidament i sense variar la direcció del vehicle.

3. Senyalitzar els moviments amb antelació
Usar adequadament els intermitents i romandre atent a l’entorn —una altra vegada, compte amb les distraccions!— ajuden a prevenir el xoc. Si es senyalitzen els moviments amb antelació, els conductors que ens envolten extremaran també la seva precaució.

4. Evitar situar-se a l’angle mort
Una altra solució de sentit comú… Com a conductors, sabem que hi ha un angle mort de visió: a més de senyalitzar els moviments, cal evitar circular en aquest punt més temps del necessari per realitzar la maniobra. Atenció especial als motoristes: la possibilitat que ofereix la moto de moure’s amb major agilitat o la circulació en ziga-zaga suposen també major risc de no ser vistos.

5. Les tecnologies d’ajuda a la conducció!
La majoria dels principals fabricants de vehicles ja ofereixen l’opció d’instal·lar sistemes d’informació de l’angle mort, amb un funcionament similar: quan un vehicle circula per l’angle mort, el sistema avisa mitjançant un senyal visual i/o acústic. El RACC ja la va assenyalar cinc anys enrere com una de les tecnologies eSafety més destacades.

Volvo va ser pioner en la seva instal·lació en un turisme el 2004 i avui ja és un sistema bastant generalitzat i que incorpora nous avenços en combinació amb altres tecnologies de seguretat activa: en alguns casos, el sistema actua sobre els frens i corregeix la posició del vehicle per evitar el xoc.

Sense respostes