Vendre un vehicle, com fer-ho?

A vegades vendre un vehicle pot ser una tasca complicada, si no saps com fer-ho. T’ensenyem els tràmits necessaris per aconseguir-ho sense problemes.

Vendre un cotxe és una tasca senzilla, si sabem com fer-ho, però pot ser un tràmit complicat en el cas de no conèixer els passos a seguir. Per això, detallarem els punts més convenients per aconseguir-ho amb facilitat.

Cal tenir en compte que per poder vendre un vehicle i agilitar els tràmits, hem de tenir la fitxa tècnica i el permís de circulació vigents, a més de la ITV corresponent passada. Tenir els impostos de circulació i les multes pagades també afavoreix la rapidesa a l’hora de fer el canvi de nom.

Valor del vehicle

Abans de res, hem de conèixer el valor del vehicle per saber quant en podem aconseguir. Per això podem tenir com a referència el valor venal que serà determinat per la marca, el model, les característiques i l’antiguitat, encara que no té en compte el quilometratge. Aquest preu està marcat pel Govern i publicat periòdicament al Boletín Oficial del Estado i és el valor que usen les assegurances per taxar el vehicle.

El valor venal només ens servirà d’orientació a l’hora de valorar el nostre vehicle, ja que al valor haurem de sumar-hi diversos factors com el quilometratge o els extres que pugui tenir. Haurem de tenir en compte també el seu preu de mercat, ja que pot diferir de l’estipulat.

Opcions de venda

Quan arriba el moment de desfer-te del teu vehicle, existeixen multitud d’opcions per fer-ho. Una és que el concessionari on es compra el nou s’encarregui de la paperassa, amb la qual cosa solucionarem el problema de pressa. Aquesta és una de les millors opcions, ja que, a més, podrem aconseguir un bon descompte en la compra del vehicle nou.

Però és possible que no ens interessi la quantitat que ofereix el concessionari, o simplement que no adquirim un vehicle nou. En aquest cas ens queden altres opcions, també vàlides.

Una altra opció és recórrer a una empresa de taxació de vehicles, on segons el seu estat i l’antiguitat ens donaran un preu de compra. Aquesta és una opció tan ràpida i senzilla com la del concessionari, però cal tenir en compte que la taxació sempre serà a la baixa, prenent com a referència les taules estipulades, i difícilment satisfarà a qui tingui unes expectatives altes en el preu del vehicle.

La tercera opció és la de vendre’l per compte propi. Actualment existeixen multitud de plataformes on-line de compravenda entre particulars on publicar un anunci i esperar el contacte d’un possible comprador. Una opció en la qual haurem de portar-ho tot pel nostre compte.

Aquí és recomanable ser concís amb les característiques del vehicle, unes bones fotos i informació detallada sobre l’equipament. És aconsellable ser honest i no amagar possibles defectes del vehicle, ja que això ens pot implicar problemes legals en el futur.

Canvi de titularitat

Arribat el moment de desprendre’ns del vehicle, tindrem dues opcions per fer-ho: contractar els serveis d’una gestoria o dur a terme el tràmit nosaltres mateixos. La segona opció és la més barata, ja que només haurem de pagar les taxes corresponents al canvi de nom (54,60 €), a més del corresponent impost de transmissions patrimonials.

Aquest impost s’obté d’aplicar al valor real del vehicle un gravamen d’entre el 4 i el 8%, segons cada comunitat autònoma. A Catalunya, els vehicles de més de 10 anys i valor inferior a 40.000 € estan exempts del pagament.

Aquests són els passos a seguir per formalitzar la venda entre particulars:

  1. Per formalitzar el canvi de nom hem de signar amb el comprador un contracte de compravenda on s’establiran les condicions de la venda.
  2. Emplenar el Model 02.
  3. Sol·licitar cita prèvia a la DGT.
  4. Per al canvi serà necessari el contracte de compravenda, DNI de comprador i venedor, documentació del vehicle i model 02 emplenat, a més de la corresponent liquidació de taxes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *