Preguntes i respostes sobre les restriccions de circulació a la conurbació de Barcelona

(Actualització a 28 de juliol de 2017)

El 26 de juliol es van anunciar amb més detall les restriccions que s’establiran des del pròxim 1 de desembre al perímetre de les Rondes de Barcelona en cas d’epìsodi de contaminació, restriccions que formen part de les mesures acordades per la Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i diversos ajuntaments per reduir l’impacte de les emissions contaminants dels vehicles motoritzats.

Al perímetre comprès dins de les Rondes es restringirà la circulació de turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B) a partir de l’1 de desembre del 2017 sempre que es declari un episodi de contaminació ambiental. Es faria efectiva a les 7.00 del matí del dia següent al de la declaració i estaria vigent fins que l’administració anunciï la finalització de l’episodi. L’horari de les restriccions serà de 7.00 a 20.00 hores de dilluns a dijous laborals, quedant l’horari del divendres pendent de decidir. Els caps de setmana i festius no hi haurà restriccions.

La mesura, acordada per l’AMB, entrarà en vigor en episodis de contaminació, no quan hi hagi un avís preventiu. De tota manera, a partir de l’1 de gener de 2019 les restriccions al perímetre de les Rondes esdevindran progressivament permanents, començant pels turismes Euro 1 (matriculats abans del 1997) i les furgonetes per Euro1 (matriculades abans de 1994) i fent-se extensives a tots els vehicles sense etiqueta DGT al gener de 2020.

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya i 40 ajuntaments de l’entorn de Barcelona van anunciar al març del 2017 un acord institucional per a la millora de la qualitat de l’aire. Els compromisos adquirits inclouen restriccions a les carreteres competència de la Generalitat per als vehicles matriculats abans del 1997. S’aplicaran en dies d’episodi ambiental a partir de desembre del 2017 i de forma permanent a partir del 2019. En aquest cas, es tracta d’un acord de mínims entre diferents administracions que està pendent de desenvolupar i detallar.

Les propostes de les dues administracions es resumeixen al quadre següent:

RESTRICCIONS EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ
Mesures en episodis
Administració Quan? On? A qui afecta?
Generalitat 1 desembre 2017

de 7h a 20 h)

Vies interurbanes competència de la Generalitat Furgonetes anteriors al 1994 Turismes anteriors al 1997
AMB 1 desembre 2017

de 7h a 20 h) de dilluns a dijous*

ZBEU: perímetre interior Rondes Turismes sense etiqueta DGT (diesel anteriors a 2006 i gasolina anteriors a 2000)
RESTRICCIONS PERMANENTS
Mesures estructurals
Administració Quan? On? A qui afecta?
Generalitat 1 gener 2019 (dies feiners) Vies interurbanes competència de la Generalitat Furgonetes anteriors al 1994 Turismes anteriors al 1997
AMB 1 gener 2019 ZBEU: perímetre interior Rondes i aquells municipis de l’AMB que ho decideixin Furgonetes anteriors al 1994 Turismes anteriors al 1997
1 gener 2020 ZBEU: perímetre interior Rondes i aquells municipis de l’AMB que ho decideixin Vehicles sense etiqueta DGT (turismes i furgonetes dièsel anteriors al 2006 i gasolina anteriors al 2000)
1 gener 2025 ZBEM: als 36 municipis de l’AMB Vehicles sense etiqueta DGT (turismes i furgonetes dièsel anteriors al 2006 i gasolina anteriors al 2000

* Horari de restricció dels divendres, pendent de decidir. Caps de setmana i festiu no hi haurà restriccions. Més informació sobre les etiquetes ambientals de la DGT aquí ZBEU: Zona de Baixes Emissions Urbana; ZBEM: Zona de Baixes Emissions Metropolitana.

Aquestes mesures han generat moltes preguntes als conductors que circulen diàriament per Barcelona i la seva àrea metropolitana. Mentre esperem que es concretin més detalls, el RACC avança les respostes a algunes de les preguntes més freqüents.

On tindran prohibida la circulació els vehicles afectats en episodis de contaminació?

 • Vehicles anteriors a 1997 (turismes) i 1994 (furgonetes): a les vies competència de la Generalitat de 40 municipis del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Es tracta de vies interurbanes com la C-31, la C-32, la C-33, la C-58 o la B-23.
 • Llistat de municipis: Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, la Llagosta, Martorell, Martorelles, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montmeló, Montornès del Vallès, Pallejà, Parets del Vallès, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa i Viladecans.
 • Vehicles sense etiqueta de la DGT: inicialment a l’àrea compresa dins les Rondes (Barcelona excepte els barris de Collserola i Zona Industrial de Zona Franca, gairebé tot el municipi de L’Hospitalet de Llobregat, les àrees de Cornellà i Esplugues de Llobregat que es troben a l’interior de les Rondes i gairebé tot el municipi de Sant Adrià del Besòs), i a partir del 2020 es poden aplicar restriccions als 36 municipis de l’AMB. Es tracta de les vies urbanes.

Quin tipus de contaminació pretenen reduir aquestes mesures?

Les grans àrees metropolitanes, com pot ser la de Barcelona, pateixen les emissions de gasos contaminants provinents de diverses activitats econòmiques, de les quals una part important (52% segons els models de càlcul de la qualitat de l’aire) són a causa del trànsit motoritzat. L’àrea de Barcelona en registra valors mitjans superiors als límits màxims establerts per la Unió Europea i per la OMS.

Les mesures presentades pretenen reduir la presència d’aquests gasos —principalment NOx (monòxid i diòxid de nitrogen) i PM10 (partícules en suspensió)— que afecten la salut respiratòria.

Què és un episodi d’alta contaminació ambiental i amb quina freqüència es produeix? Un episodi d’alta contaminació és una situació en la qual els nivells de contaminació superen en 5 vegades els valors límit establerts per la Unió Europea durant almenys 1 hora i no hi ha previsió que es dispersin. Perquè es declari un episodi a l’àrea de Barcelona s’han de superar els límits d’un o dels dos principals elements que afecten la qualitat de l’aire: les partícules en suspensió (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2).

A Barcelona, la freqüència dels episodis és baixa —entre 0 i 5 dies l’any— i, per exemple, l’any 2016 no n’hi va haver cap.

Quin vehicles estan exempts de les restriccions al perímetre de les rondes en cas d’episodi de contaminació?

S’ha fixat una exempció permanent per a:

 • Vehicles d’emergències (policia, bombers, ambulàncies).
 • Vehicles de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR)
 • Serveis bàsics (mèdics i funeraris)

Igualment, s’ha establert una exempció transitòria per a l’hivern 2017-2018, que es revisarà a l’hivern 2018-2019, per als següents vehicles:

 • Motos (pendent que rebin l’etiquetatge ambiental de la DGT).
 • Camions
 • Autocars i autobusos
 • Furgonetes Euro1, Euro 2 i Euro 3.

 La restricció afecta els taxis i els autònoms?

En cas d’episodi es limitarà la circulació dels taxis, sota criteris ambientals o amb limitació dels trajectes en buit en algunes zones.

L’Administració ha anunciat la voluntat de potenciar les ajudes que afavoreixin la renovació de taxis i vehicles comercials per models híbrids, elèctrics o de gas. També ha assegurat que a partir del 2019 no homologarà cap taxi més amb motor dièsel.

Què passa amb els vehicles de fora de l’Estat espanyol?

 • Vehicles amb més de 20 anys: la Generalitat no ha concretat res pel que fa al control de vehicles amb matrícula estrangera.
 • Vehicles sense etiqueta DGT: en principi no es podran sotmetre a la restricció de circulació, ja que no existeix un sistema harmonitzat europeu de classificació de vehicles. Per tant, no es pot saber en quin rang d’emissions es troben i restringir, eventualment, la circulació dels més contaminants. Això genera una situació de discriminació positiva per a aquests vehicles, ja que quedarien exclosos de les restriccions de circulació.

És obligatori dur l’etiqueta ambiental de la DGT visible al vehicle?

La col•locació del distintiu ambiental és voluntària i es recomana adherir-la a la part inferior dreta del parabrisa davanter per permetre’n la visibilitat. Tot i això, les administracions amb competències en mobilitat i medi ambient podran accedir a l’instant al registre de vehicles de la DGT i saber la classificació ambiental i la tipologia d’etiqueta que correspon a cada vehicle.

Com es controlarà que els cotxes vetats no circulin?

A dia d’avui només s’ha decidit la senyalització d’informació als conductors. Per altra banda, les autoritats han indicat que es reforçarà el sistema de vigilància amb càmeres, mitjançant la lectura de la matrícula i la posterior comprovació de dades.

Quin tipus de sancions estan previstes?

Les administracions no han fet encara cap esment respecte a aquest tema.

Quins incentius facilitarà l’Administració als afectats?

Mesures Generalitat: de moment, s’han aprovat noves bonificacions als peatges per als vehicles de baixes emissions. També es pretén renovar les flotes de les administracions i augmentar la xarxa de punts de recàrrega elèctrica, però sense concretar més. També s’ha mencionat que part del que recapti el Fons del Canvi Climàtic es destinarà a incentivar la renovació de vehicles, tenint en compte a més el component social (renda); de manera que rebran més ajudes els qui tinguin menys capacitat econòmica, però sense concretar més.

Mesures AMB: els usuaris empadronats als municipis afectats que desballestin un vehicle de més de 20 anys rebran la Targeta Verda, que dona dret a utilitzar el transport públic gratuïtament a l’àrea metropolitana durant tres anys.

Per obtenir-la cal desballestar un dièsel anterior al 2006 (norma Euro3 o anterior), un cotxe de gasolina anterior al 1997 (norma Euro1 o anterior), ciclomotors homologats abans del 17 de juliol del 2002 o motos d’abans de l’1 d’abril del 2005). En qualsevol cas, per rebre la Targeta Verda cal el compromís de no adquirir cap vehicle nou durant els 3 anys de vigència de la targeta, ni haver-ne adquirit cap 6 mesos abans dels desballestament.

Qui rep la Targeta Verda, el titular del cotxe desballestat? L’Administració no ha aclarit si serà només per al titular del vehicle donat de baixa, per als conductors habituals o per a tots els usuaris (unitat familiar).

Es pot prohibir circular a un vehicle que ha pagat l’impost de circulació?

Sí. Les actuacions proposades no contradiuen jurídicament el dret a circular que pot derivar del pagament de les taxes corresponents. L’anomenat impost de circulació és, en realitat, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que grava la titularitat d’un vehicle, amb independència de la circulació. L’impost no es calcula o modera en funció de la circulació real o esperada, sinó que grava el fet de ser propietari d’un vehicle.

L’impost de circulació, en conseqüència (a pesar de la confusió que pot generar anomenar-lo així en el llenguatge quotidià), tot i ser un requisit legal de la correcta titularitat sobre un vehicle, no dona dret a circular o, millor dit, no exclou l’aplicació de normes que el puguin restringir. De fet, el pagament de l’impost no eximeix de l’obligació de complir amb el codi de circulació, al qual el titular del vehicle, tot i haver pagat el tribut, continua subjecte.

Es pot prohibir circular a un vehicle que ha superat la ITV?

Sí. La superació de la ITV no contradiu que es pugui restringir puntualment la circulació de determinats vehicles.

Les mesures d’exclusió de la circulació de determinats vehicles especialment contaminants són excepcionals. És a dir, mesures que modifiquen una situació normal, la derivada de la superació de la ITV, en la qual els vehicles més contaminants poden circular.

Aquesta informació s’ha elaborat a partir de la informació disponible a 26 de juliol del 2017.

No Responses

Deixa un comentari