Les 14 propostes del RACC per millorar la qualitat de l’aire

En els darrers mesos, la Generalitat de Catalunya i l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) han anunciat mesures que contemplen diferents restriccions de circulació per als turismes i les furgonetes més antics.

El RACC ha estudiat aquestes mesures i ha presentat a la Generalitat de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona un document que inclou un seguit de canvis i un paquet de propostes a les mesures per a millorar la qualitat de l’aire.

El Club considera que cal prendre mesures per millorar la qualitat de l’aire, i algunes d’aquestes mesures passen per eliminar els vehicles més contaminants de forma progressiva i coordinada.

Per a dur a terme aquest objectiu, el RACC defensa un seguit d’actuacions que s’han de donar en paral•lel per tal que el seu efecte agregat doni els resultats esperats i la mobilitat obligada dels ciutadans es vegi garantida, tant per desplaçar-se per anar a treballar com per accedir als serveis sanitaris o a centres educatius o universitaris.

mesures qualitat de l'aire

A continuació trobaràs les 14 propostes del RACC per millorar la qualitat de l’aire:

1.  Aplicació progressiva, homogènia i coordinada de les restriccions  

La manca de coordinació entre el programa de mesures estructurals de la Generalitat i l’AMB genera confusió entre els usuaris, donat que les dues normatives difereixen pel que fa a quins són els vehicles afectats, el moment d’aplicació de les mesures i l’àmbit geogràfic d’aplicació. Per altra banda, no s’ha especificat si hi haurà vehicles o usuaris exempts de la normativa.

Propostes RACC:

El RACC proposa una aplicació progressiva de les zones de baixes emissions que inclogui els següents aspectes:

1. Una sola normativa

Establir una única norma per a tots els usuaris, enlloc de dues que no coincideixen en res. Preferentment, aplicar inicialment els criteris aprovats per la Generalitat, és a dir, restriccions a vehicles anteriors a 1997 i anar ampliant el veto progressivament segons els resultats obtinguts. Això garanteix que no quedaran afectats més usuaris que els necessaris per assolir uns nivells de qualitat de l’aire que compleixin la normativa europea.

2. Ampliació de la xarxa de punts de mesura de la qualitat de l’aire i rigor en  les mesures

Amb la finalitat de tenir més precisió en les mesures, ampliar la xarxa de punts de mesura de la qualitat de l’aire, de manera que les restriccions només s’hagin d’aplicar allà on veritablement s’estiguin donant els problemes de qualitat de l’aire. Caldria també tractar de forma rigorosa la informació relativa a les causes i les conseqüències dels valors de la qualitat de l’aire evitant generar alarma entre la població.

3. Ampliació del període d’adaptació

Implementar les mesures amb suficient anticipació per als usuaris (3 anys per a les mesures estructurals) de forma coordinada i en un àmbit territorial únic.

4. Incorporació dels vehicles pesants

Incloure dins les mesures als vehicles pesants més contaminants, ja que quan aquests vehicles són antics són més contaminants que els turismes i les furgonetes, tant de partícules com de NOx. Fer un estudi a fons de les emissions reals de les motos i decidir en conseqüència.

5. Limitació horària de les restriccions

Limitar les restriccions a les hores de màxima mobilitat: de dilluns a dijous de 8h a 20h i els divendres de 8h a 15h. Aquest últim dia tot pensant en la mobilitat de cap de semana.

6. Establiment d’excepcions

Deixar exempts de les restriccions els vehicles d’alta ocupació (3 o més passatgers), així com els vehicles de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles de serveis d’emergències.

2.   Compensacions i regulació econòmica:

El canvi a vehicles nets pot suposar un elevat cost d’adaptació per als usuaris afectats per les restriccions, fet que requereix un sistema compensatori estable i la implantació d’avantatges impositius que beneficiïn a qui menys contamina.

Propostes RACC:

7. Inversió del nou impost de CO2 en ajuts per a la renovació del parc

Invertir la recaptació del nou impost de CO2 per ajudar econòmicament als usuaris afectats per les restriccions perquè canviïn el seu vehicle dièsel antic per un altre de més net que disposi d’etiqueta ambiental. Considerem aquesta compensació indispensable, ja que està previst que l’impost sobre el CO2 gravi més aquells usuaris amb vehicles antics, als quals per altra banda se’ls restringirà la circulació.

8. Establir les tarifes d’aparcament regulat en funció de les emissions

Establir les tarifes d’estacionament en zona regulada en funció del potencial
contaminant dels vehicles. D’aquesta manera es pot oferir una tarifa més baixa als vehicles més nets i més alta als més emissors, mantenint la neutralitat recaptatòria respecte l’escenari actual.

9.  Desincentivació  del consum del dièsel

Equilibrar progressivament l’impost d’hidrocarburs entre gasoil (0,37€/l aprox. actualment) i gasolina (0,46€/l aprox. actualment) per tal d’evitar seguir incentivant els vehicles dièsel.

10. Vincular l’impost de circulació a les emissions

Implantar un canvi fiscal que permeti vincular l’impost de circulació a les emissions nominals de NOx i PM, enlloc de fer-ho en funció de la potència fiscal.

transport públic a Barcelona

3.  Millora del transport públic i de les infraestructures de transport:

La congestió als corredors d’accés a Barcelona des d’altres punts de l’àrea metropolitana col•labora de forma important a empobrir la qualitat de l’aire. En els trajectes d’intercanvi entre Barcelona i el seu entorn metropolità la mobilitat en vehicle privat és més elevada degut a la manca de competitivitat del transport públic. Per tant, la connectivitat en transport públic entre Barcelona i el seu entorn és on s’ha de posar el focus de millora.

Propostes RACC:

11. Millora de la xarxa de Rodalies

Incrementant la fiabilitat tant en freqüències com en temps de trajecte per tal que siguin una alternativa àgil i vàlida al trànsit en vehicle privat (desdoblament de la R3, soterrament a L’Hospitalet, via orbital del Vallès, etc.) i reduint el preu dels bitllets.

12. Potenciar els Park&Ride de les estacions de ferrocarril metropolitanes

Integrant el preu de l’aparcament dins el sistema tarifari de l’ATM, incrementant el número de places de què disposen, millorant-ne la senyalització d’accés i oferint informació de la seva ocupació en temps real.

13. Implantar carrils Bus-VAO de baix cost

Implantar aquesta tipologia de carrils Bus-VAO de baix cost (amb marques viàries) a la B-23 i a la C-31 Nord.

14. Instal•lació de senyalització de velocitat variable

Continuar la instal•lació de senyalització de velocitat variable als corredors d’accés a Barcelona que encara no en disposen, com la C-58.

Comments
 1. Jordi

  Canvia d vehicle com es dedueix dels escrits dels usuaris no sempre es viable. Si el mateix pasa la itv i esta perfecte en molt bon estat d conservacio Carburacio ixd altres no vec mes q un negoci en aquest canvi d vehicle. Lazsituacio economica d moltazgent em cotxazes prou precaria per adquirir un nou cotxe. Gracies per la difusio. Salutacions.

 2. Yolanda Bertrán (sócia)

  I a qui no li agrada tindre un cotxe nou?
  En el meu cas, té 16 ays i 100.000 Qm. esta perfecte (és dièsel) i consumeix molt poc. Jo no vull, i tampoc puc, canviar-lo. Visc a Barcelona i aixó semble que ho agreuge tot.
  Es clar que els que dicten aquestes normes son els qui es poden permetre canviar de vehicle sovint o son funcionaris que viatgen amb cotxes que paguem els contribuents i no ells. Des de la taula d’un despaitx, tot es veu molt bé.
  Gràcies RACC per ajudar-nos.

 3. Enric Martí

  Totalment d’acord amb els comentaris anteriors, no sé si algú ja ho ha comentat i a risc de repetir-me, vull preguntar als Responsables del RACC què passa amb els que es desplacen a treballs sense combinació directa i que el transport púbic apart de sortir car, has d’invertir més de quatre hores (2 hores per trajecte) del teu temps cada dia.

  La solució RACC, és incentius fiscals i canviar-nos de cotxe, ja que la mesura de millorar les xarxes de rodalies i a sobre que l’Administració redueixi el preu del bitllet és ciència ficció. Què passa amb el que no pot canviar de vehicle per tenir una economia precària? ha de canviar de feina o de població de residència?

  Tampoc veig en cap de les mesures proposades pel RACC, una argumentació que defengui als vehicles clàssics i/o històrics. Els llencem també al desballestament? molts d’ells no fan més de 500 km/any, havent-hi un parc mòbil reduït d’aquests vehicles que no circulen tots al mateix temps,

  Molt bé per les iniciatives per reduir contaminació, però com ja vaig expressar en correu electrònic enviat al club en dates anteriors, segueixo sense veure que s’està fent per la defensa dels drets de l’automobilista, raó per la qual em vaig inscriure com a Soci fa molts anys, fa tants, que no recordo quants.

  Salutacions

 4. Jose Maria

  I el residents grans, amb vehicles antics pero amb pocs kilometres, peque nomes els fan servir pel fi de semana o per anar de vacançes, es injusts ferlis cambiar el vehicle o que no puguin entrar al seu lloc de residencia.
  yo creec seria mes lógic, com ja fan moltes ciutats que es restringesi el transit al centre de la ciutat, y el cas antic on el carres son mes estrets i es fa dificil circular pero amb barris de ges humil com Sant Andreu, El Carmel, Horta etc barris periferics, amb poca cirsulacio ya que nomes hi circulan practicamente el coches del veins, no te gaire sentit.
  A mes normalment el coches mes contaminant y antics solen ser el camions de repartiment, y aquest no els restringexen, esta vist que deun tenir por que els hi fasin una vaga y els portin problemes , i mentrastant a pagar sempre els mateixos, com que els que legisles van en coche oficial ,( que per cert pagem entre tots) aixo no els afecta.

 5. Julià Rovira i Alegret

  Es una vergonya que un vehícle que cada any passa la revisió i la ITV, encara que tingui 15 anys i ben cuidat, prohibeixin la seva circulació. Quan el vaig compra cumplia la normativa, doncs ara si volen que el canvíi, que el paguin ells. Hi ha molta gent que tenim el cotxe molts anys per que no podem canviar-lo. Això sí, la clase alta es compra cotxes eléctrics i tenen autopistes gratis, parquímetres, etc.
  ¿No teniu correcto de català?

 6. Francesc Fortian

  Si hi ha una ITV que diu que el nostre vehicle es apte per circular. Que més es pot demanar? Totes les normatives per forçar un canvi de vehicle, no son més que pressions d’una industria que veu una saturació en el seu mercat molt aviat.
  Si hagues una verdadera preocupació per el medi ambient, faria molt de temps que s’haurien implantat energies netes per la combustio de vehicles.
  Perque se insisteix amb fomentar el vehicle electric, car de instalacions de recarga i dubtos rendiment fora de les ciutats, això si, molt rentable per les electriques; i no el hibrid de carga cinética, que no gasta electricitat?
  En fi, una vegada més ens volen obligar a fer un desembols per gaudir d’una movilitat que molts de nosaltres voldriem de transport public, com en altres paissos. Parlin per exemple del model Danés, per entendre que hi han altres maneres de resoldre la contaminació.
  Parlin amb els fabricants per deixar de fer vehicles que exedeixen amb més d’un cent per cent els actuals limits de velocitat, potencies desmesurades i consums enormes.
  Fagin una tasca en el focus del problema, no amb un consumidor que si no ha canviat de vehicle, segurament es per que no pot o necesita fer-ho.

Deixa un comentari