Comunicació sobre les restriccions de circulació a la conurbació de Barcelona

Darrerament diverses administracions catalanes han anunciat una sèrie de mesures per millorar la qualitat de l’aire que preveuen restringir la circulació de vehicles. D’una banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va anunciar al novembre del 2016 que aplicaria restriccions al perímetre comprès dins de les Rondes i que utilitzaria la classificació ambiental de vehicles de la DGT per seleccionar els vehicles que poden circular dins d’aquest àmbit (vies urbanes). D’altra banda, la Generalitat de Catalunya i 40 ajuntaments de l’entorn de Barcelona han informat el mes de març d’un acord institucional que també preveu restriccions per a determinats vehicles a les carreteres competència de la Generalitat (vies interurbanes). (Cliqui aquí  per a més informació sobre les mesures).

El RACC, que promou una mobilitat segura, respectuosa amb el medi ambient i assequible, ha analitzat les condicions en què les administracions estan plantejant aquestes mesures.

Des del RACC defensem fermament que la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats és un repte que com a societat hem d’abordar d’una manera rigorosa, dedicant-hi els esforços i recursos necessaris, perquè tots puguem gaudir d’un aire més net i d’una qualitat de vida millor. I si bé creiem que aquesta ha de ser una prioritat ineludible, també considerem que és imprescindible que es porti a terme garantint en tot moment la mobilitat de les persones.

Proposem accions orientades a fer compatibles aquests drets i, per aquesta raó, només donarem suport a les mesures anunciades si les administracions, abans d’aplicar les prohibicions previstes, realitzen millores significatives en el transport públic i estableixen ajuts econòmics per als usuaris que es veuran obligats a substituir el seu vehicle, probablement els col•lectius més vulnerables.

Creiem, per tant, que és absolutament necessari donar alternatives adequades de mobilitat als ciutadans directament afectats, doncs no es pot oblidar que les restriccions de circulació que es plantegen poden afectar fins al 50% del parc automobilístic i que, per tant, seran moltes les persones i les famílies que tindran problemes per cobrir les necessitats de desplaçament més bàsiques de la seva vida quotidiana.

Els ciutadans som els primers interessats a millorar la qualitat de l’aire que respirem, i en la majoria dels casos fem ús del vehicle privat perquè som víctimes de l’actual oferta de transport públic, que és clarament insuficient i està molt allunyada de la que gaudeixen ciutats amb les quals sovint ens volem comparar en termes de mobilitat.

Per aquest motiu, els propers dies tenim previst contactar amb les administracions implicades, inclosos els ajuntaments dels 40 municipis afectats, perquè considerin alguns aspectes que creiem que no han estat degudament analitzats, com ara:

 • Quines accions es duran a terme per millorar el transport públic, i en quins terminis?
 • Com s’assegurarà que en determinades franges horàries o dies de la setmana els vehicles afectats per les restriccions puguin circular?
 • Quines mesures compensatòries s’aplicaran i quins ajuts estaran disponibles per als usuaris que es vegin obligats a prescindir del seu vehicle?
 • Com es coordinarà l’aplicació de les restriccions, tenint en compte que els criteris i els calendaris anunciats per l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i la Generalitat no coincideixen?
 • Per què es prohibeix la circulació de turismes, mentre que no s’apliquen restriccions als camions més antics, quan es consideren grans emissors de partícules contaminants?

Entenem que en aquests moments les administracions que han subscrit aquest acord no estan en disposició de garantir el factor més important, les inversions en transport públic, com és el cas de Rodalies, en bona part perquè depenen de l’administració de l’Estat. És per això que fins que aquestes inversions no es realitzin, proposem l’aplicació immediata d’accions complementàries, com són, entre d’altres:

 • Potenciar els aparcaments de dissuasió, econòmics i vigilats.
 • Estendre la velocitat variable als accessos metropolitans.
 • Implantar els carrils Bus-VAO de baix cost d’inversió.
 • Eliminar els vehicles dièsel de la flota de busos urbans.
 • Incentivar la compra de vehicles de 0 emissions, entre d’altres.

Considerem que és necessari establir plans que facin compatible la millora de la qualitat de l’aire i el dret que les persones tenim a moure’ns. Creiem fermament que les administracions han d’assumir les seves responsabilitats, aplicant mesures que tinguin en compte les conseqüències socials que impliquen i no creïn confusió. La solució no pot passar per traslladar les responsabilitats als ciutadans, sense donar-los alternatives per fer front a les seves necessitats i privant-los dels seus drets.

Fidels a la nostra vocació de servei i de defensa dels drets dels usuaris, i d’acord amb el nostre compromís amb la societat, des del RACC continuarem treballant amb el màxim rigor, la màxima col•laboració i la màxima exigència amb tots aquells agents implicats en la mobilitat de les persones.

Comments
 1. Sembla que l’únic paràmetre que es té en compte és l’antiguetat del cotxe sense considerar la contaminació real.
  La información que ens subministra l’ITV és de % de emisió de CO2 al ralentí i accelerant.
  On es poden obtenir les mesures d’emisió per Km de CO2, de NO2 i de PM?
  Es poden fer valdre certificacions d’aquestes mesures per accedir a les etiquetes DGT?
  Existeixen possibles modificacions per assolir les quantitats requerides?
  Crec que aquesta informació constituiría un gran servei al soci al que ara només se li ha explicat “la llei”.
  Ànims i treballem en complementar el servei.

  • Correcció: On dic CO2 vull dir CO.

 2. Mariano

  Falta considerar el fet de que els vehicles siguin millorats, si així ho considera el propietari per raons no nomes de cost, i que mitjançant ITV pugui circular amb les revisions actualitzades.
  Aplicar-ho nomes per la seva matricula es anar contra un principi de seguretat jurídica i es que les normes sancionadores no poden ser-ho amb caràcter retroactiu.
  Per tant en el moment de la compra si no existia no pot ser aplicat de manera ordinària, una altre cosa es el concepte de episodis excepcionals (puntuals, no repetitius, condicionats per elements externs, etc.).

  • Bona observació, company.

Deixa un comentari