Com mantenir la climatització i l’aire condicionat del vehicle?

Per optimitzar el funcionament del nostre vehicle hem de portar-lo a revisió cada cert temps o cada cert quilometratge. Però a més d’aquestes revisions periòdiques que fem en un taller mecànic, nosaltres mateixos podem anar fent algunes comprovacions que ens ajudaran a mantenir en bon estat els components del nostre vehicle.

Al següent vídeo t’expliquem de forma clara i senzilla alguns trucs per mantenir nets els conductes de climatització i aire condicionat del teu vehicle.

És convenient mantenir els sistemes de climatització en correcte funcionament i en bones condicions, no només per la seva importància per adequar una bona temperatura al lloc de conducció, sinó que un sistema ineficaç o en males condicions pot influir en la fatiga o el malestar del conductor i els passatgers, i a més pot provocar distraccions o, fins i tot, malalties respiratòries.

Els sistemes de climatització necessiten una connexió habitual, ja que el sistema ha de tenir una lubricació que només s’aconsegueix accionant el climatitzador cada 15 dies, aproximadament (forçant l’ús de l’aire condicionat, botó AC On o aplicant una temperatura reduïda). Això ens ajudarà a tenir un rendiment eficaç i reduir les avaries d’aquest sistema.

climatització del cotxe

Qualitat de l’aire

És important tenir en compte la qualitat de l’aire. L’aire que ens arriba a l’interior del vehicle ha de ser lliure d’impureses i de bacteris. Les impureses són retingudes pel filtre de pol·len que habitualment ens canvien a les revisions periòdiques del vehicle.

Si notem una forta olor d’humitat o de podridura quan accionem el climatitzador del vehicle, és perquè els conductes de climatització contenen microorganismes que provoquen la presència de floridura, per condensació d’humitat en algunes zones del circuit de ventilació.

Quan notem aquesta olor, és recomanable realitzar una neteja amb desintoxicació, aplicant algun producte per descontaminar el sistema de climatització. Pel fet que es tracta d’un procés complex i perquè es necessiten equips de protecció individual, convé deixar aquesta operació a càrrec d’un taller reparador.

Comments
  1. Jan

    Molt bones ajudes per ana fresquet

Deixa un comentari