La bici, un mitjà de transport amb futur?

L’ús de la bicicleta ha evolucionat amb els nous temps. Mentre que molts la recordem com una de les nostres joguines principals de la infància i d’altres l’associen a la pràctica esportiva, el fet és que s’està integrant cada cop més com un altre mitjà de transport habitual a la ciutat.

No som encara a l’alçada d’altres països europeus, però a poc a poc i endavant 😉

Carril biciRecentment el RACC va voler conèixer l’opinió i els hàbits dels seus socis pel que fa a aquest darrer punt, enviant una enquesta a què van respondre gairebé 900 persones, un 80% dels quals tenien bici. Aquestes són algunes de les conclusions.

Per a què fas servir la bicicleta?
Aquesta era una de les preguntes centrals de l’enquesta. Segons les respostes, l’ús més estès és per mobilitat obligada (feina o estudis), amb un 62%, seguit de lleure (54%) i esport (50%). És destacable que l’ús és diferent segons la localitat dels enquestats. A Barcelona capital destaca més la mobilitat obligada, mentre que l’ús esportiu és superior a localitats amb menys de 50.000 habitants. En l’ús per lleure, en canvi, no hi ha diferències.

Quins avantatges i inconvenients té la bici com a mitjà de transport?

  • Avantatges – Tres són els més esmentats: ecològics, econòmics i saludables.
  • Inconvenients – Un destaca entre els altres: el fet que l’ús de la bici com a mitjà de transport demana una reformulació d’algunes infraestructures viàries.

Creus que augmentaran els desplaçaments en bicicleta en el futur?
Una gran majoria dels socis que van respondre, més del 86%, creu que sí, que augmentaran, i les raons principals en són l’estalvi econòmic en relació amb altres mitjans de transport i el fet que sigui saludable.

Fins a un 74% dels socis RACC enquestats opina que els seus fills i les generacions més joves en general integraran la bicicleta com a element prioritari en la seva mobilitat diària.

Et compraràs una bici elèctrica?
Més del 40% dels enquestats es plantejaria comprar-se’n una d’elèctrica, si n’abaixessin el preu. Tot i que segurament hauran d’esperar una mica per a poder accedir a una d’aquestes…

 

Sense respostes